Poradenství v oblasti akustiky

Nabízíme Vám projekční podporu v rámci realizace, která spočívá zejména ve změnách projekčních řešení a komplexním akustickém servisu. V projekčních změnách jsme schopni zohlednit finanční i designové požadavky a podpořit je formou akustické studie či projektu dle konkrétního požadavku. S tím úzce souvisí nabídka akustických měření vázaných na vlastní realizaci díla.