NANOFIBER TECHNOLOGY

Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami.

Vhodné akustické podmínky a celkovou akustickou pohodu je možné provést jak pomocí standardních tak i atypických prvků prostorové akustiky. Mezi ty nestandardní rozhodně patří i zvukoabsorpční materiál na nanovlákenné bázi.

Unikátní vlastnosti nanovlákenných materiálů jsou v dnešní době již obecně známé. Postupem času se díky jejich výjimečnosti v různých podobách aplikují do rozličných odvětví a oborů. I v rámci akustiky byly zjištěny jedinečné zvukopohltivé vlastnosti.

Na projektu spolupracujeme společně se společnostmi:

Technická univerzita v Liberci – Ústav nových technologií a aplikované informatiky

PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.