TRANSPARENT NOISE PROTECION BARRIERS

Zabýváme se výzkumem v rámci grantových projektů například TAČR ve spolupráci s partnerskou výzkumnou organizací, případně i výrobní společností v akustické oblasti.

S neustálým nárůstem automobilové dopravy jsou komunikace výrazným zdrojem hluku, který je podstatnou složkou negativního dopadu na životní prostředí, zdraví a psychiku obyvatel. Stanoveným kritériem pro úroveň negativního vlivu jsou legislativně stanovené hlukové limity.

V mnoha případech v projektové přípravě dochází k překračování těchto limitů a je nutné jejich splnění zajistit protihlukovými úpravami. Jednou z možností, jak zajistit splnění předepsaných limitů je instalace protihlukové bariéry.

Z akustického hlediska jsou hlavními parametry při návrhu protihlukových bariér činitel zvukové pohltivosti DLα (omezení vzniku nežádoucích odrazů hluku od bariéry) a činitel zvukové neprůzvučnosti DLR (zamezení pronikání hluku skrz protihlukovou bariéru).

V dnešní době existuje velké množství protihlukových bariér, od betonových, hliníkových, z plastových hmot až po přírodní formu reprezentovanou protihlukovými hliněnými valy. Většina protihlukových bariér je netransparentní, které neumožňují výhled do okolní krajiny. V případě transparetní formy protihlukové bariéry existuje pouze varianta odrazivá.

 

A proto cílem tohoto projektu bylo vytvořit protihlukovou bariéru, která bude nejenom transparentní, ale zároveň i zvukově pohltivá, čehož bylo docíleno speciální skladbou protihlukové bariéry.

BARIÉRA získala mezinárodní ocenění VINCI INNOVATION AWARDS 2015.

Na projektu spolupracujeme se společností SMP CZ a.s.