BARRIER INTEGRATOR

V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry.

V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. Parametry, umístění a především výška protihlukové bariéry vychází z dispozice zájmového území a vzájemné dispozice zdroje hluku a chráněných obydlí.

 

Kladným efektem instalace protihlukové bariéry je omezení šíření hluku, nicméně tato instalace má i několik negativních dopadů. Jedním z nejdůležitějších je omezení výhledu do okolní krajiny a celkové zaclonění a to především u vysokých protihlukových bariér.

U protihlukových bariér jsou z akustického hlediska důležité následující parametry – činitel zvukové pohltivosti DLα (omezení vzniku nežádoucích odrazů hluku od bariéry) a činitel zvukové neprůzvučnosti DLR (zamezení pronikání hluku skrz protihlukovou bariéru). Třetím velmi důležitým parametrem je zlepšení činitele difrakce, který reprezentuje ohyb hluku přes horní hranu protihlukové bariéry.

Zlepšení činitele difrakce (a tím i zvýšení útlumu hluku protihlukové bariéry) je možné dosáhnout vhodným přídavným zařízením umístěným na protihlukovou bariéru.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nástavec na protihlukovou bariéru s vysokou akustickou efektivitou, díky kterému bude možné instalovat nižší protihlukovu bariéru se stejným akustickým útlumem, případně bude možné při dodatečné instalaci zvýšit akustický útlum u stávajících protihlukových bariér.