BARRIER INTEGRATOR

BARRIER INTEGRATOR V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. Parametry, umístění a především výška protihlukové bariéry vychází z dispozice zájmového území a vzájemné dispozice zdroje hluku a […]