Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Objekt vznikl komplexní přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován na přelomu 50. a 60 let ve stylu socialistického realizmu. Architekt Dalibor Borák, autor architektonického řešení přestavby, ohodnotil původní objekt jako kvalitní a dle toho k celé rekonstrukci také přistoupil. Jeho citlivý přístup k původnímu dílu se projevuje jak v jednotlivostech (umělecká díla a plastiky), tak v dispozičních zákonitostech. […]

Velká geologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK

V kontextu historické budovy jsme pracovali s atypickým řešením, pro něž jsou příznačné extrémní rozměry akustických obkladů realizované prostřednictvím předepjaté textilie. Již v době přípravy projektu bylo zřejmé, že celá realizace musí být časově vysoce efektivní. Celý proces řídila a koordinovala sama fakulta a nutno říct, že způsobem, který by mohl být inspirativní i pro mnoho velkých stavebních […]

Koncertní síň Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích

Když jdeme na koncert, očekáváme špičkový hudební zážitek. Ten není tvořen jen výborným výkonem interpretů, ale také prostředím, v němž se koncert odehrává. Jeho důležitou součástí je řešení prostorové akustiky, která mimo jiné umožní, aby měl posluchač kvalitní prožitek z hudebního přednesu nehledě na to, kde v sále se zrovna nachází. Zajistit tyto špičkové podmínky bylo naším […]

Nová budova ČSOB – SHQ

Lidský organismus je ovlivňován zvukem, který jej obklopuje. Tento účinek závisí na intenzitě zvuku, četnosti a  citlivosti sluchu jednotlivých osob. Špatné akustické podmínky mohou způsobovat různé komplikace, především negativně ovlivňují nervovou soustavu, což vede ke špatným pracovním výkonům. Není tedy divu, že investoři nových administrativních budov kladou na akustické parametry značný důraz. Nejinak je tomu […]

Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu – 2.díl, prostorová akustika

Nejtěžším úkolem řešení prostorové akustiky v objektu Českého rozhlasu Brno bylo skloubit vysoké technické nároky zvukových pracovišť coby prostor, kde je akustika zcela tím kvalitativním parametrem, s duchem historické a památkově chráněné budovy bývalé České banky Union, kde Český rozhlas Brno sídlí. Z tohoto hlediska je nejzajímavějším prostorem velké nahrávací studio, které je zároveň i […]

Akustika na sportovišti: Krytý plavecký bazén v Roudnici nad Labem

Zkrátit dobu dozvuku Realizace akustických prvků byla v případě roudnického bazénu provedena dodatečně až po uvedení do provozu. Důvodem pro akustické řešení byl jednak značně neuspokojivý stav prostorové akustiky bazénových hal a dále pak striktní požadavek hygienické stanice na splnění parametrů prostorové akustiky, tedy doby dozvuku, definované v závazné normě ČSN 73 0527. Tyto hodnoty samozřejmě […]

Bariérový integrátor

Bariérový integrátor Nástavec na protihlukové bariéry dokáže zlepšit efektivitu těch stávajících a u nových umožní zmenšit jejich rozměry. V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. Parametry, umístění a především výška protihlukové bariéry vychází z dispozice zájmového území a vzájemné dispozice zdroje hluku a chráněných obydlí. […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 1

Výukové i prezentační prostory ZUŠ mají vytvářet podnětné kulturní prostředí. Je nasnadě, vedle výsledku plnohodnotně funkčního, hledět i na jeho formu. Po mnoha letech spolupráce jsme došli k přesvědčení, že estetické vyznění interiéru je téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce, a proto v Avetonu vytváříme prostory, které budou jedinečné pro každou ZUŠ a podtrhnou její […]

Smuteční síň v Břeclavi

Zdařilá realizace smuteční síně uspěla v konkurenci více než 50 dalších projektů a postupuje do mezinárodního kola. Odborná porota hodnotila především originalitu, ale neopominula ani technologickou a technickou úroveň. Provedení akustického sádrokartonu Rigips včetně jeho specifického vytvarování je výsledkem úzké spolupráce architekta Ing. arch. Foukala s akustikem Ing. Hrádkem. Podařilo se tak vytvořit unikátní prostor, […]