Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu – 2.díl, prostorová akustika

Nejtěžším úkolem řešení prostorové akustiky v objektu Českého rozhlasu Brno bylo skloubit vysoké technické nároky zvukových pracovišť coby prostor, kde je akustika zcela tím kvalitativním parametrem, s duchem historické a památkově chráněné budovy bývalé České banky Union, kde Český rozhlas Brno sídlí. Z tohoto hlediska je nejzajímavějším prostorem velké nahrávací studio, které je zároveň i […]

Akustika na sportovišti: Krytý plavecký bazén v Roudnici nad Labem

Zkrátit dobu dozvuku Realizace akustických prvků byla v případě roudnického bazénu provedena dodatečně až po uvedení do provozu. Důvodem pro akustické řešení byl jednak značně neuspokojivý stav prostorové akustiky bazénových hal a dále pak striktní požadavek hygienické stanice na splnění parametrů prostorové akustiky, tedy doby dozvuku, definované v závazné normě ČSN 73 0527. Tyto hodnoty samozřejmě […]

Bariérový integrátor

Bariérový integrátor V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. V závislosti na potřebě omezení pronikání hluku od liniových staveb vůči chráněným obydlím se v mnoha případech instalují protihlukové bariéry. Parametry, umístění a především výška protihlukové bariéry vychází z dispozice zájmového území a vzájemné dispozice zdroje hluku a […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 1

Výukové i prezentační prostory ZUŠ mají vytvářet podnětné kulturní prostředí. Je nasnadě, vedle výsledku plnohodnotně funkčního, hledět i na jeho formu. Po mnoha letech spolupráce jsme došli k přesvědčení, že estetické vyznění interiéru je téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce, a proto v Avetonu vytváříme prostory, které budou jedinečné pro každou ZUŠ a podtrhnou její […]

Smuteční síň v Břeclavi

Zdařilá realizace smuteční síně uspěla v konkurenci více než 50 dalších projektů a postupuje do mezinárodního kola. Odborná porota hodnotila především originalitu, ale neopominula ani technologickou a technickou úroveň. Provedení akustického sádrokartonu Rigips včetně jeho specifického vytvarování je výsledkem úzké spolupráce architekta Ing. arch. Foukala s akustikem Ing. Hrádkem. Podařilo se tak vytvořit unikátní prostor, […]