GLASIO 2G

Revoluční akustické sklo GLASIO představuje novou dimenzi synergie estetiky a akustické funkčnosti a mezi konvenčními akustickými materiály nemá ekvivalent. GLASIO prochází neustálým vývojem a při hledání nových možností rozvoje vznikla v roce 2019 velmi efektivní spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a společností PARDAM s. r. o., která vyústila v grantový projekt s názvem „Optimalizace vlastností akustických panelů recyklovaného křišťálového skla GLASIO funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy“.

Rozvoj GLASIA je výsledkem spolupráce špičkových specialistů v oblasti skla a pokročilých technologií Marie Staré a Vlastimila Hotaře s designérkou Zuzanou Hrubošovou, a Michala Šitycha, který stál u vývoje tohoto jedinečného materiálu od samotného počátku.

Projekt je primárně zaměřen na optimalizaci výrobní technologie akustických panelů orientovanou na snížení energetické náročnosti výroby, včetně optimalizace vnitřní struktury panelu, za současného dosažení modifikace stávajících a vytvoření nových funkčních vlastností.

K zajištění některých vlastností, jako například antibakteriální funkce či hydrofobní úpravy, bylo využito nejmodernějších technologií z oblasti nanotechnologií. 

V rámci projektu byl vytvořen a zkonstruován automatický robot pro ořez panelů, díky kterému je možné provádět ořez s maximální přesností a v jakémkoli směru.

Dalším neméně důležitým cílem je vyzdvihnout a rozvinout potenciál v oblasti designu a celkového pojetí a vnímání tohoto materiálu. Vývoj se primárně zaměřuje na optické vlastnosti panelu doplněné o možnosti jedinečného tvarování s důrazem na vhodné nasvícení.

Projekt akcentuje ekologickou stránku a pozitivní přístup k udržitelnému rozvoji společnosti ve spojení s novým produktem odkazujícím se na tradiční výrobu křišťálového skla. Jedná se o výsledný produkt s vysokou přidanou hodnotou, který uplatňuje použití nanovláken a propojuje špičkové akustické vlastnosti s funkčními, optickými, designovými a estetickými

Na projektu spolupracujeme se společnostmi:

Technická univerzita v Liberci – Katedra sklářských strojů a robotiky

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TAČR

Více informací o GLASIO první generace je uvedeno na www.glasio.cz