KONZULTACE

Potkáme se s vámi a probereme vaše plány a potřeby. Rádi vám představíme širokou nabídku našich služeb, akustických materiálů a systémů, možnosti řešení a navrhneme další postup.
 

MĚŘENÍ

Nabízíme měření a vyhodnocení široké škály akustických veličin. Od hlukových měření, přes měření prostorové akustiky až po měření a nastavení AV řetězců v různých stupních projektové dokumentace.
 

PROJEKCE

Zabýváme se všemi stupni projektové dokumentace, od vstupní studie, přes územní rozhodnutí či stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby včetně investiční náročnosti navrženého řešení.

VÝROBA

Zajišťujeme výrobu dle zadané výrobní dokumentace, v domluvených dodacích termínech a požadované kvalitě.

REALIZACE

Provedeme kompletní dodávku a montáž akustických interiérů, dělicích konstrukcí a systémů AV techniky podle vlastní nebo převzaté projektové dokumentace.
 

GARANCE

Po realizaci provádíme závěrečná akustická měření, která ověřují splnění stanovených cílových parametrů. Nabízíme možnost garance i pro projekty, které jsme neprojektovali nebo přímo nerealizujeme. 

 

SERVIS

Zajišťujeme servis a údržbu instalovaných zařízení, včetně případné likvidace zařízení po ukončení jejich živostnosti.