Výzkum

Na výzkumných projektech spolupracujeme s řadou dalších špičkových odborníků. Naše projekty v sobě spojují široké spektrum požadavků na akustiku, estetiku či životní prostředí a především na celkovou funkčnost a aplikovatelnost v praxi. Veškeré parametry získané teoretickými výpočty si prakticky ověřujeme. 

GRANTOVÉ PROJEKTY

Zabýváme se výzkumem v rámci grantových projektů: například TAČR ve spolupráci s partnerskou výzkumnou organizací, případně i výrobní společností v akustické oblasti.

VLASTNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Díky vlastní výzkumné činnosti vyvíjíme nové unikátní akustické materiály, díky kterým dokážeme vytvořit jedinečný design a rozšířit možnosti aplikací jednotlivých materiálů.

EXTERNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

V závislosti na požadavcích klienta spolupracujeme na širokém spektru projektů propojených s oblastí akustiky.

Pro detailní informace se obracejte na:

ING. MICHAL ŠITYCH

jednatel společnosti, vedoucí skupiny stavební akustiky

+420 777 003 302
sitych@aveton.cz

Hlavním akustickým odvětvím, kterým se ve společnosti AVETON zabývám je stavební, hluková a urbanistická akustika. Mým osobním cílem je snaha vytvářet nové inovativní systémy a akustické produkty a to jak v rámci interního či externího vývoje, tak i prostřednictvím dotačních programů. Díky tomu můžeme projektovat a vytvářet unikátní akustické prostory.