Materiály

V projektech a realizacích využíváme funkční a designové materiály zvolené na míru danému prostoru a požadavkům klienta. Kromě standardních systémových řešení dokážeme zpracovat originální designový návrh prostoru s využitím atypických akustických prvků. 

VLASTNÍ MATERIÁLY

V rámci potřeby funkčnosti či originality řešeného prostoru vytváříme také vlastní materiály, které následně implementujeme do projektů či realizací s cílem zajistit akusticky plnohodnotnou funkci s ohledem na jedinečný design. 

STANDARDNÍ MATERIÁLY

V rámci projektů či realizací pracujeme i se standardními akustickými materiály. Ne vždy je třeba vytvářet designově unikátní dílo. V mnoha případech je třeba dosáhnout splnění požadovaných hygienických limitů či zajistit odpovídající akustický komfort také s ohledem na finanční náročnost celého projektu.

ATYPICKÉ MATERIÁLY

Na základě požadavků vyrobíme a zajistíme atypické řešení prvků prostorové akustiky. Jsme otevření novým možnostem a nebojíme se nových architektonických výzev.

Pro detailní informace o materiálech se obracejte na:

ING. ARCH. ING. VÍT DOMKÁŘ, PH.D

jednatel společnosti, vedoucí skupiny architektura a realizace

+420 777 891 916
domkar@aveton.cz

Při založení AVETONu jsme přišli s vizí být spolehlivým a erudovaným partnerem pro veškeré projekty zabývající se akustikou ve stavbách. Tímto krédem se řídím doposud. Miluji a praktikuji umění i hudbu a v kreativním řešení akustiky cítím elegantní spojení obou těchto světů. Rád vedu dialog o potřebě akustiky a rád přináším nová technická řešení. Inspirativní je pro mne spolupráci s mými kolegy, ale i s ostatními architekty, protože je to cesta hledání nových progresivních nápadů.