Měření akustických, mechanických a optických vlastností

Jedinečnou vlastností materiálu GLASIO je jeho schopnost pohlcovat akustickou energii. Při hledání nových funkčních možností bylo velmi důležité tuto jedinečnou kvalitu zachovat a obohatit o další funkcionality. Z tohoto důvodu byly v rámci projektu navrženy metodiky pro měření, včetně samotného měření nejenom akustických vlastností, ale také mechanických a optických, které také mají v rámci materiálu důležitou úlohu.