Nano

Stěnové a podhledové panely, jakožto akustické absorbéry, přináší zcela inovativní aplikaci nanovlákenné membrány do praxe. Jedná se o produkt nové generace, který dokáže alternovat tradiční akustické formy.

AKUSTICKÉ PANELY Z NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY

Výstupem jsou prototypy stěnového a podhledového panelu. V případě PODHLEDOVÉHO PANELU bylo cílem nalézt nosný materiál, který je ze své vizuální podstaty spíše skrytý a při pohledu z větší vzdálenosti zcela neznatelný. Vzhledem ke snaze vytvořit ekonomicky vhodné řešení, byla jako nosný materiál použita síť ze skelného vlákna se subtilním nosným rámem, čímž bylo dosaženo maximální translucentnosti a čistoty detailu skrytého v podhledu.

U STĚNOVÉHO PANELU bylo pro dosažení patřičného designového efektu zvoleno provedení lícové plochy kombinací perforovaných a neperforovaných ploch z kompozitních bond desek. Samotná perforace je zpracována tak, že vytváří hexagonální kompozici navazující z panelu na panel a při prosvícení vytváří velmi dekorativní a moderní detail v podobě nekonečné mozaiky. Jde o princip estetického sjednocení plochy obkladu, který je vizuálně „bezesparý“. Tvarování panelů i perforací se mohou v budoucnu dále rozvíjet a škála rozšiřovat.

Výzkum probíhal ve spolupráci s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Bylo zjištěno, že použitá nanovlákenná technologie vykazuje při zcela minimální tloušťce a hmotnosti unikátní akustické vlastnosti, které jsou dokonce srovnatelné s mnohonásobně hmotnějšími konvenčními materiály větších tloušťek (absorpce materiálu začíná již v oktávovém pásmu 250 Hz a tím pokrývá celou šířku řečového signálu, čímž dosahuje velmi širokého uplatnění).

Pro detailní informace o možnostech Prostorové akustiky se obracejte na:

ING. JOSEF ŽIKOVSKÝ

ředitel společnosti
+420 602 120 835
JOSEF.ZIKOVSKY@AVETON.CZ

Akustiku mám rád od narození, prý jsem hodně křičel a hodně se to po okolí rozléhalo. Rozumět jsem jí začal tak 10 let po absolvování ČVUT FEL v roce 1966. V roce 1989 jsem ozvučil Letnou spojením 27 kapel do liniového zdroje a Václavské náměstí pomocí 2 zesilovačů 2x 800 w vypůjčených z VUZORTu, kde jsem tehdy pracoval. V roce 2007 jsem dostal v New Yorku Fellowship Award za akustiku a elektroakustiku Sazka Arény a práci s mládeží. V roce 2015  ve Frankfurtu nad Mohanem  zvláštní Ocenění VINCI inovation Award za akustické průhledné bariéry. Jsem autorem nebo spoluautorem 31 udělených patentů a užitých vzorů a vymýšlím dál, prostě mě to baví. Uprostřed tak mladého a chytrého kolektivu, jako je AVETON, mi práce nepřipadá už jako práce a je velkou inspirací pro další nápady a výzvy.