KOSTEL BL. MARIE RESTITUTY, BRNO-LESNÁ

V Avetonu jsme zajišťovali úpravu prostorové akustiky. „V případě tohoto netradičního prostoru jsme zvolili inovativní formu obřího vypnutého plátna v kombinaci s dalšími akustickými prvky. Naším úkolem bylo snížení doby dozvuku na definovanou úroveň, a tím výrazné vylepšení srozumitelnosti mluveného slova při mších,“ popisuje Vít Domkář, jednatel společnosti Aveton. Stavba pro 400 věřících vznikla podle futuristického návrhu architekta Marka Štěpána, po dlouhých letech plánování a soutěží.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY