SUKOVA SÍŇ

Malý sál původně vznikl jako zkušební a koncertní sál Pražské konzervatoře, která v Rudolfinu sídlila od roku 1884. Po roce 1919 budovu zabrala Poslanecká sněmovna Národního shromáždění a sál tehdy sloužil jako jídelna poslanců. Za nacistické okupace se Rudolfinum proměnilo zpět na Dům umělců. Architekt Antonín Engel tehdy síň znovu vrátil do podoby komorního koncertního sálu.

Architekti Hrůša & spol.
Ateliér Brno, s.r.o.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY