Tvarové možnosti ve spojení s vhodným nasvícením

GLASIO nemusí být realizováno jenom v rámci plošného obkladu, ale mohou z něho být zhotoveny tvarované objekty nebo např. světelné sloupy. Díky jedinečné struktuře panelu GLASIO a vhodně zvolenému světelnému zdroji či použitému způsobu a aplikaci nanesené barvy je možné vytvořit jedinečný objekt. Ve výsledném spojení jednotlivých komponent se tak dokonale setkává design, umění, řemeslo, individualita a špičková kvalita.