Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Objekt vznikl komplexní přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován na přelomu 50. a 60 let ve stylu socialistického realizmu. Architekt Dalibor Borák, autor architektonického řešení přestavby, ohodnotil původní objekt jako kvalitní a dle toho k celé rekonstrukci také přistoupil. Jeho citlivý přístup k původnímu dílu se projevuje jak v jednotlivostech (umělecká díla a plastiky), tak v dispozičních zákonitostech. […]