AKUSTICKÝ BETON

Ve spolupráci s ČVUT vyvíjíme zvukoabsorpční beton, materiál, který spojí požadavky na estetickou kvalitu pohledového betonu a nároky na zvukověabsorpční vlastnosti materiálů běžně používaných v rámci prostorové akustiky

Projekt mj. zahrnuje samotný návrh zvukoabsorpčního panelu s hlavním důrazem na mechanické a akustické vlastnosti, návrh a výrobu formy pro samotnou výrobu, včetně samotné výroby a uvedení výrobku na trh.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TAČR a výzkum probíhá ve spolupráci s ČVUT.