Řešení hluku z tunelových komplexů.

Eliminace hlukových zátěží v obytných oblastech při vyústění městských tunelů.

Hluk je považován za jev, který při dlouhodobém nadlimitním působením nepříznivě ovlivňuje psychiku a zdraví lidí, a proto jsou v platné legislativě stanoveny maximální hlukové limity, které je třeba v rámci projekce zájmového území prostřednictvím hlukové studie teoreticky prokázat a v rámci realizaci ověřit měřením.

Hluk je považován za jev, který při dlouhodobém nadlimitním působením nepříznivě ovlivňuje psychiku a zdraví lidí a proto jsou v platné legislativě stanoveny maximální hlukové limity, které je třeba v rámci projekce zájmového území prostřednictvím hlukové studie teoreticky prokázat a v rámci realizaci ověřit měřením.

Jednou z důležitých oblastí při řešení hlukové studie zájmového území u liniových staveb je hluk vyzařující z tunelových komplexů a jeho vliv na přímou okolní bytovou zástavbu.

V současné době je tato hluková složka opomíjena, a proto je cílem tohoto projektu zmapovat šíření a chování hluku v tunelu a jeho blízkém okolí, specifikovat, jakým způsobem může být tento hluk stanoven včetně návrhů úprav vedoucích k jeho snížení.

Na projektu spolupracujeme společně se společnostmi:

SMP CZ, a.s.

Inženýrská akademie České republiky, z.s.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR