BAZÉN ROUDNICE NAD LABEM

Realizace akustických prvků byla v případě roudnického bazénu provedena dodatečně až po uvedení do provozu. Důvodem pro akustické řešení byl jednak značně neuspokojivý stav prostorové akustiky bazénových hal a dále pak striktní požadavek hygienické stanice na splnění parametrů prostorové akustiky, tedy doby dozvuku, definované v závazné normě ČSN 73 0527. Tyto hodnoty samozřejmě bez akustických úprav zdaleka splněny nebyly a doba dozvuku několikanásobně překračovala definované limity. S řešením proto přišla společnost Aveton, která je jak autorem projektu prostorové akustiky, tak i realizátorem akustických úprav. Díky těmto úpravám se například doba dozvuku snížila z hodnoty více jak 3,5 s na 1,5 s.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY