Nová budova ČSOB – SHQ

Lidský organismus je ovlivňován zvukem, který jej obklopuje. Tento účinek závisí na intenzitě zvuku, četnosti a  citlivosti sluchu jednotlivých osob. Špatné akustické podmínky mohou způsobovat různé komplikace, především negativně ovlivňují nervovou soustavu, což vede ke špatným pracovním výkonům. Není tedy divu, že investoři nových administrativních budov kladou na akustické parametry značný důraz. Nejinak je tomu […]

Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu – 2.díl, prostorová akustika

Nejtěžším úkolem řešení prostorové akustiky v objektu Českého rozhlasu Brno bylo skloubit vysoké technické nároky zvukových pracovišť coby prostor, kde je akustika zcela tím kvalitativním parametrem, s duchem historické a památkově chráněné budovy bývalé České banky Union, kde Český rozhlas Brno sídlí. Z tohoto hlediska je nejzajímavějším prostorem velké nahrávací studio, které je zároveň i […]

Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu Brno – 1.díl, stavební akustika

Z hlediska stavební akustiky je klíčové především zajištění velmi nízkých hladin hluku pozadí, které mohou pronikat z celého objektu, včetně přilehlého okolí, do akusticky náročných prostor, jimiž jsou v tomto případě studiová a režijní pracoviště.  Pro akusticky náročné prostory jsou v normě ČSN 730526 uvedeny doporučené cílové hladiny, jichž je v případě historického objektu z počátku 20. […]

Akustika a multimedialita expozic nové generace

Nový trend Akustická řešení byla přitom historicky u výstavních prostor dlouho opomíjena. Nové pojetí expozic a technologické možnosti však generují nutnost akustiku optimalizovat. Pro výstavní sály neexistují závazné normy, uživatelský standard je proto definován individuálně, na základě našich zkušeností. Pokud nejsou akustická opatření součástí návrhu expozic, mohou vzniknout problémy s vysokým hlukem, vzájemným rušením jednotlivých […]

Jak podpořit zdravé pracovní prostředí

Pokud se neřeší akustika kanceláří a prostor, kde se lidé pracovně setkávají, může se u nich začít projevovat únava, podrážděnost, poruchy soustředění, přecitlivělost a v extrému trvalé poškození sluchu, jedná se o tzv. SOS-syndrom open space. Právě vhodné akustické úpravy dokáží tyto negativní dopady na zdraví lidí výrazně omezit, nebo zcela eliminovat. Komplexní systémy akustických prvků VARIO reagují na tendence […]