Nová studia, Český rozhlas Brno

V rámci další etapy rekonstrukce Českého rozhlasu v Brně byla akusticky řešena nová studia a režie. Zde AVETON v oblasti stavební akustiky zajišťoval akustický servis a garanci, včetně kontroly v rámci etapových měření a závěrečná měření vzduchových a kročejových neprůzvučností. Součástí bylo též mapování akusticky slabých míst vzniklých při realizaci a návrhu řešení k jejich odstranění. Díky navrženému řešení se povedlo vytvořit místnosti s vysokým akustickým komfortem, což bylo potvrzeno i závěrečným měřením. Studia již jsou využívána a v plném provozu.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY