Specifika realizace atypických akustických prvků

Precizní koordinace Z našich zkušeností vyplývá, že klíčem k dokonalému řemeslnému detailu je i kvalitní koordinace všech zúčastněných profesí. Různé profese definují své požadavky na ostatní konstrukce a nezřídka je naší úlohou vymýšlet atypická východiska vzájemného propojení prvků tak, abychom zachovali původní designové řešení. Proto je často nutné vymýšlet atypické detaily a prvky a umět je do […]

Velká geologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK

V kontextu historické budovy jsme pracovali s atypickým řešením, pro něž jsou příznačné extrémní rozměry akustických obkladů realizované prostřednictvím předepjaté textilie. Již v době přípravy projektu bylo zřejmé, že celá realizace musí být časově vysoce efektivní. Celý proces řídila a koordinovala sama fakulta a nutno říct, že způsobem, který by mohl být inspirativní i pro mnoho velkých stavebních […]

NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT, díl 3: GLASIO

GLASIO je pro nás srdeční záležitostí – je opravdovým fenoménem ve světě akustiky a revolučním nástrojem naší práce. Stačí se ostatně začíst do jeho příběhu a čtenář ihned pochopí, proč tomu tak je.  Celosvětově unikátní akustické panely jsou vyráběny z recyklátu českého křišťálu a jsou v mnoha směrech ojedinělé. Skvěle tak zapadají do konceptu zadání investora – […]

Nové posluchárny Fakulty stavební ČVUT – AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Nové posluchárny Fakulty stavební ČVUT jsou jednoznačně nejprogresivnějšími přednáškovými sály, u jejichž zrodu dosud AVETON stál. Není tedy divu, že také optimální vybavení audiovizuální technikou představovalo výzvu, zejména s ohledem na pojetí dvou totožných poslucháren a požadavek na jejich samostatnou, ale i společnou funkci, zálohování řídícího systému a specifické nároky na vybavení stanovené projektem. Věříme, že […]

NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT B280 A B286

Projekt nových poslucháren Fakulty stavební ČVUT skvěle reprezentuje potenciál a způsob práce AVETONu. Jde jednoznačně o nejprogresivnější přednáškové sály, které jsme doposud vytvořili – a to navzdory faktu, že od začátku projektování po slavnostní otevření uplynulo více než pět let. Naše účast na všech vývojových fázích projektu v kombinaci s využitím námi vyvinutého materiálu činí nové […]

Taneční sál, ZUŠ Vadima Petrova

O velkém potenciálu mohou mluvit umělecké školy, které mají možnost využívat sálové prostory přesně podle potřeby jednotlivých oborů. Sály pro hudbu, divadlo i tanec mají totiž svá specifika. Je-li nutné vytvářet sály multifunkční, je zapotřebí dbát na minimalizaci kompromisů jednotlivých funkcí. Požadavky na vizuální, funkční i dispoziční řešení těchto prostor vychází z charakteru převládajícího provozu v nich. […]

ATELIER D

Každý projekt, který mohu vnímat z více rovin, je pro mne zajímavý.  V případě ATELIERu D lze mluvit i o štěstí: měl jsem a stále mám možnost se s tímto prostorem setkávat v různých situacích. V úvodní fázi jako student, kdy jsme všichni vnímali ATELIER D jako skvělou pomůcku, inspiraci a platformu naší studentské realizace. Velmi jsme oceňovali jeho inovativní […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 4

Nerušit okolí a naopak Paralelně s dalšími řešenými oblastmi vznikala hluková studie samotného zájmového objektu s přilehlým okolím. Na základě provedeného počítačového modelu byla prověřena stávající hluková situace, ve které byly zaneseny i nové stacionární zdroje související s provozem samotné navrhované přístavby objektu. Hlavními úkoly hlukové studie je teoretické prokázání  splnění hygienických limitů dle č. 272/2011 Sb. […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 3

Základním cílem projektu prostorové akustiky koncertního sálu bez ohledu na jeho rozměry je zajištění optimální doby dozvuku a distribuce zvukové energie. Právě distribuce zvukové energie je nesmírně důležitá. Je třeba zajistit, aby se zvuk dostával nejen od hudebníků k posluchačům, ale rovněž zpět k hudebníkům. To je neméně důležité a co do pozice hudebníka dokonce důležitější. Hudebník, […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 2

Jak se rodí podoba nového sálu? V prvním dílu našeho seriálu jsme se zaměřili na to, proč je kvalitní akustika pro základní umělecké školy klíčová a jaké iniciační fáze provázejí proces zrodu nové ZUŠ či její rekonstrukce. Ve druhém dílu si blíže přiblížíme klíčovou složku celé problematiky – specifické potřeby ZUŠ a jejich řešení ve vztahu […]