Řídící jazykové centrum, JŠ Školská

Při návrhu a realizaci řídícího jazykového centra v JŠ Praha Školská byl kladen důraz na řešení prostorové akustiky a design. Tohoto spojení bylo dosaženo kombinací solitérních panelů zavěšených pod stropem řídícího centra a obkladem stěn z lakovaných panelů na bázi dřeva. Součástí akustického řešení zadní stěny je i vestavěná skříň, která je zalícována do roviny obkladu, a nenarušuje tedy jeho celkový vzhled.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY