ZUŠ BAJKALSKÁ

Výukové i prezentační prostory ZUŠ mají vytvářet podnětné kulturní prostředí. Je nasnadě, vedle výsledku plnohodnotně funkčního, hledět i na jeho formu. Po mnoha letech spolupráce jsme došli k přesvědčení, že estetické vyznění interiéru je téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce, a proto v Avetonu vytváříme prostory, které budou jedinečné pro každou ZUŠ a podtrhnou její autentičnost. Díky této dlouhodobé spolupráci se základními uměleckými školami jsme vytvořili projekt „ZUŠ-moderní instituce 21. století“, kde formou osvěty a příkladů dobré praxe seznamujeme ředitele a zřizovatele ZUŠ s tím, jak může jejich škola fungovat. Snoubení akustické a estetické  kvality opřené o komplexní nadčasovou audiovizuální a světelnou techniku škole přináší zcela nové možnosti, včetně audiovizuálních propojení a výstupů žáků školy. Nejnovějším příkladem dobré praxe je bezesporu ZUŠ Bajkalská v Praze. Dovolte nám proto na tomto příkladu formou seriálu na našem blogu přiblížit komplexnost celého procesu, který krásně reprezentuje vhodný postup i přístup všech zúčastněných složek.

 

Více se dočtete na našem blogu > https://www.aveton.cz/2020/05/14/jak-vznika-zus-pro-21-stoleti-bajkalska-dil-1/

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY