Design

Design je pro nás integrální součástí každého prostoru. Vždy usilujeme o dokonalé spojení estetické i funkční stránky. Nebojíme se hledat inovativní řešení, vždy s respektem k charakteru prostoru.

Spolupráce s architekty je pro nás inspirací a vždy hledáme nejvhodnější cestu, jak dosáhnout optimálního výsledku v různých cenových relacích. Kromě standardních systémových řešení zpracováváme originální designové návrhy prostoru s využitím inovativních akustických prvků na míru.

Pracujeme s širokou škálou materiálů včetně těch, které jsou výsledkem našeho vlastního výzkumu a vývoje. Díky tomu můžeme vdechnout každému prostoru unikátní design, například s využitím jedinečného zvukoabsorpčního skla GLASIO či vysoce odolného materiálu LAUTIO.

Vytvořením uceleného akusticky funkčního interiéru se každý projekt stává jedinečným a jeho hodnota roste. Již na základě vstupních informací můžeme pro naše klienty vytvořit výslednou vizualizaci prostoru.

Reference

Pro detailní informace o možnostech designu se obracejte na:

ING. ARCH. ING. VÍT DOMKÁŘ, PH.D

jednatel společnosti, vedoucí skupiny architektura a realizace

+420 777 891 916
domkar@aveton.cz

Při založení AVETONu jsme přišli s vizí být spolehlivým a erudovaným partnerem pro veškeré projekty zabývající se akustikou ve stavbách. Tímto krédem se řídím doposud. Miluji a praktikuji umění i hudbu a v kreativním řešení akustiky cítím elegantní spojení obou těchto světů. Rád vedu dialog o potřebě akustiky a rád přináším nová technická řešení. Inspirativní je pro mne spolupráci s mými kolegy, ale i s ostatními architekty, protože je to cesta hledání nových progresivních nápadů.