Nová budova ČSOB – SHQ

Lidský organismus je ovlivňován zvukem, který jej obklopuje. Tento účinek závisí na intenzitě zvuku, četnosti a  citlivosti sluchu jednotlivých osob. Špatné akustické podmínky mohou způsobovat různé komplikace, především negativně ovlivňují nervovou soustavu, což vede ke špatným pracovním výkonům. Není tedy divu, že investoři nových administrativních budov kladou na akustické parametry značný důraz. Nejinak je tomu v případě nové budovy centrály ČSOB v pražských Radlicích.

Lidský organismus je ovlivňován zvukem, který jej obklopuje. Tento účinek závisí na intenzitě zvuku, četnosti a  citlivosti sluchu jednotlivých osob. Špatné akustické podmínky mohou způsobovat různé komplikace, především negativně ovlivňují nervovou soustavu, což vede ke špatným pracovním výkonům. Není tedy divu, že investoři nových administrativních budov kladou na akustické parametry značný důraz. Nejinak je tomu v případě nové budovy centrály ČSOB v pražských Radlicích.

Plnohodnotný akustický komfort

Kromě jedinečného designu a unikátních technologií byl při projekci a realizaci kladen velký důraz na zajištění akustické pohody ve všech jejích podobách. Pro tento jedinečný prostor jsme zajišťovali akustický dozor investora v oblasti stavební a prostorové akustiky i hlukové studie. Součástí náplně bylo zhodnocení dokumentace jak v jednotlivých fázích projektu, tak i ověření souladu dokumentace při realizaci objektu.

Kontrola na žádost investora není v Česku bohužel využívána příliš často – zpravidla ji vyžadují velké, často nadnárodní společnosti a investoři u projektů, kde akustika hraje významnou roli. V oblasti kancelářských prostor, respektive velkoplošných kanceláří a při celkové otevřenosti objektu, je důležité zajistit plnohodnotný akustický komfort a ideální pracovní podmínky pro vykonávanou práci náročnou na soustředění, i pracoviště pro důvěrná jednání. 

Specifické požadavky

Aby akustická pohoda v daném prostoru splňovala všechna náležitá kritéria, je nutné řešit jak prostorovou, tak stavební akustiku ve vnitřním prostoru a hlukovou studii v prostoru venkovním. Další velmi důležitou akustickou složkou je zajištění dobré srozumitelnosti mluveného slova včetně eliminace nežádoucích zvukových odrazů, a to vše s ohledem na jedinečné architektonické ztvárnění prostoru a přísných limitů hluku. Projekt byl specifický také tím, že v součinnosti se zadavatelem byly implementovány jeho vlastní akustické požadavky, v nichž se významně promítal charakter a plánované využití objektu. Úpravy prostorové akustiky navíc musely zapadat do celkového ztvárnění objektu.

Nová budova ČSOB- SHQ, jejímiž autory jsou Marek Chalupa a Štěpán Chalupa, již od svého otevření získala řadu ocenění, například nominaci na titul v soutěži Stavba roku 2019, cenu CZ Bim za rozsah využití technologie Bim v soutěži Stavba roku 2019, nebo titulu Kanceláře roku v kategorii Finanční instituce. Budova se může pyšnit oceněním LEED Platinum a dle počtu získaných bodů ji lze považovat za nejekologičtější kancelářskou budovu v ČR.