Měření

Nabízíme měření a vyhodnocení široké škály akustických veličin. Od hlukových měření, přes měření prostorové akustiky až po měření a nastavení AV řetězců v různých stupních projektové dokumentace.

Ať už vzniká akustika v novém objektu či prostoru, nebo se daný prostor rekonstruuje či adaptuje na jiné využití,  vstupní akustická měření jsou nutná pro zmapování stávajícího stavu, od nějž se odvíjí další projekční činnost.

Při výstavbě řešeného objektu provádíme kontrolní akustická měření, na jejichž základě je možné provádět dílčí úpravy. Tato průběžná měření jsou tak důležitým předpokladem dosažení optimálního výsledku.

Před předáním stavby provádíme závěrečná měření specifikující finální akustické parametry řešeného prostoru. Klient tak má dokonalý přehled o akustických vlastnostech nového prostoru a může jeho potenciál opravdu naplno využívat.

Nabízíme kompletní akustický servis

Prostorová akustika

Měření in situ

 • měření doby dozvuku EDT, T20, T30
 • měření impulsové odezvy prostoru a dopočet specifických akustických parametrů (míra zřetelnosti C50, míra jasnosti C80, zřetelnost D50 a dalších)
 • měření parametrů srozumitelnosti řeči STI, STIPA
 • měření hluku pozadí

 

Laboratorní měření

 • měření činitele zvukové pohltivosti α
  • v dozvukové komoře
  • v impedanční trubici
 • měření činitele směrové difuze ve volném poli
Stavební akustika
 • měření in situ
 • měření hladiny akustického tlaku (Leq, Lmax …), hladiny expozice (LE) a odpovídajících vážených veličin křivkami A,
 • měření vzduchové neprůzvučnosti R‘ a stanovení R‘w
 • měření normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku L’n,T a stanovení L’n,T,w
 • průzkumná a analytická měření stávajících objektů za účelem identifikace přenosových cest a zdrojů hluku
AV technika
 • kalibrace reproduktorových soustav
 • měření impulsové odezvy systémů a dopočet specifických parametrů
 • měření parametrů srozumitelnosti řeči STI, STIPA

Reference

Pro detailní informace o možnostech měření se obracejte na:

ING. TOMÁŠ HRÁDEK

jednatel společnosti, vedoucí skupiny prostorové akustiky

+420 731 463 403
hradek@aveton.cz

Náplní mojí práce je akustika a to v převážné většině akustika prostorová. K tomuto krásnému oboru jsem se dostal již na vysoké škole přes hudbu, které jsem se aktivně věnoval a stále ještě věnuji. V AVETONU se nebojíme se ani těch nejsložitějších věcí, a proto je součástí naší pracovní náplně i výzkum a vývoj a to jak v rámci grantů, tak atypických projektů. Nové výzvy mě prostě baví.