Muzejní koridor akusticky funkční jako kinosál (20/11/2019)

Historickou a novou budovu Národního muzea nyní nově propojuje moderní podzemní koridor, který bude sloužit jako multimediální výstavní prostor.

 

V rámci prostoru jsme zajistili akustiku od samotného projektu, po měření a realizaci s cílem, aby v každém místě byly optimální podmínky pro promítání a ozvučení projekce. Chodba je přes 50m dlouhá, na jejich stěnách jsou vestavné tvárnicové resonátory a strop je tvořen širokopásmovými pohltivými prvky. Akustika tak funkčně podporuje celkový architektonický koncept.

 

 

Zdroj fotografií: irozhlas.cz