LG Arts Center, Soul, Jižní Korea – 2. díl – prostorová akustika

Novou kapitolu LG Arts Center v jihokorejském Soulu otevřel koncert London Symphony Orchestra pod taktovkou sira Simona Rattla, s předním korejským pianistou Cho Seong-jinem. Publikum jejich výkon odměnilo ovacemi ve stoje. Zásadní vliv na posluchačský zážitek i akustickou pohodu interpretů má prostorová akustika, na jejíchž úpravách se  AVETON také podílel.

Kromě řešení stavební akustiky, popsaných v prvním dílu tohoto seriálu, jsme se ve spolupráci se společností Bosch Rexroth podíleli na návrhu a následné vlastní dodávce difuzně reflexních panelů opláštění akustické archestrální mušle. Jedná se o kompletně mobilní sestavu, která v případě akustického koncertu zcela oddělí prostor jevištního provaziště, ve kterém by se užitečná akustická energie ztrácela, čímž je vytvořen plnohodnotný koncertní sál. Právě díky použití této mobilní orchestrální mušlě může být sál opravdu víceúčelový a sloužit zcela bez akustických i provozních kompromisů pro koncerty i divadlení či jiná představení.    

Na začátku byly provedeny podrobné simulace ve specializovaném software na 3D modelu, které byly zaměřeny na odrazné vlastnosti orchestrální mušle, potažmo vyobrazení budoucí reálné distribuce zvukové energie z prostoru jeviště do hlediště. K tomu byla mimo jiné použita metoda paprskové analýzy, tzv. raytracingu (viz obr níže).  

Simulace na 3D modelu – raytracing – horizontální řez
Simulace na 3D modelu – raytracing – vertikální řez

Po schválení výstupů z modelace následoval další krok, a tím byla výroba prototypu určeného pro měření v dozvukové místnosti. Cílem tohoto měření bylo doložit minimální absorpční vlastnosti, tedy maximální odrazivost akustických panelů. Tyto plochy mají zvukovou energii v maximální možné míře odrážet a díky svému vytvarování zároveň rozptylovat do příslušných částí sálu. Požadavky byly investorem definovány velmi přístě a celý proces byl pod bedlivým pohledem.  

Měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Po schválení naměřených hodnot jakožto vyhovujících pro použití v hlavním sále začala vlastní výroba akusticých panelů. Protože panely měly být s mobilní ocelovou konstrukcí sesazovány až na místě, bylo naprosto nezbytné, aby projekční koordinace proběhla zcela dokonale a celá následná výroba byla na milimetr přesná. Byly jsme si vědomi, že každá chyba by mohla být zásadním problémem a její řešení časově i finančně velmi náročné. Pro dosažení maximální tuhosti jednotlivých panelů byla použita technologie vakuového lisování, díky čemuž byly všechny díly dokonale spojeny. Po dokončení byly panely pečlivě zabaleny a připraveny na cestu dlouhou více než 8000 km.

Fotografie z výroby – vakuový lis
Fotografie z výroby – hotové panely  
Orchestrální mušle – rubová strana – pohled z prostoru zadního jeviště

Spolupráce projekční složky společnosti AVETON a Bosch Rexroth proběhla perfektně, výroba byla dokonale přesná a výsledná montáž tedy proběhla bez zásadních komplikací. Výsledné dílo této spolupráce je v pravdě impozantní.

Orchestrální mušle – lícová strava – pohled ze sálu