LG Arts Center, Soul, Jižní Korea 1. díl – Stavební akustika

LG Arts Center v jihokorejském Soulu vzniklo v roce 2000 ve čtvrti Gangnam a za více než dvě dekády své existence přivítalo na 450 milionů diváků. V letošním roce se začíná psát nová kapitola této prestižní kulturní scény: v okrese Magok na západě Soulu bude dokončena zcela nová budova tohoto centra, které se bezesporu stane kulturní dominantou jihokorejské metropole, a které na svých jevištích představí špičkové světové interprety a orchestry. S mírně upraveným názvem LG Art Center Seoul (dříve LG Arts Center) – centrum nabídne dvakrát více prostoru než v GS Tower v Yeoksam-dongu na jihu Soulu.

Budova, kterou navrhl japonský architekt Tadao Ando, má tři podzemní a čtyři nadzemní podlaží, na pozemku o rozloze 9800 metrů čtverečních.  Stavba budovy trvala čtyři roky a šest měsíců a stála neuvěřitelných 250 miliard wonů (4,7 mld. Kč). Prvotřídní řešení prostorové i stavební akustiky je pro kvalitní a nerušený zážitek z koncertu či divadelního představení naprosto nepostradatelné.

„Velmi nás těší, že AVETON v kooperaci se společností Bosch Rexroth mohl být součástí tohoto jedinečného projektu. Spolupráce byla pro nás jedinečnou zkušeností a výzvou: multižánrovost navrženého objektu s sebou nese extrémní požadavky na akustiku ve všech podobách a jsme velmi rádi, že jsme se mohli podílet na jejím řešení.“


Michal Šitych, jednatel společnosti AVETON

Dominantou LG Arts Center (LGAC) je hlavní sál s kapacitou 1 335 míst, který bude využíván pro širokou škálu stylů představení, a to od symfonické orchestrální hudby, opery, muzikálu až po divadlo, balet či ozvučené koncerty. V přímém sousedství hlavního sálu se bude nacházet divadlo, jehož hlediště bude konfigurovatelné podle potřeb každé konkrétní akce, a to s kapacitou až 365 míst. Plánované využití je opravdu široké: od divadelních, tanečních a jazzových představení až po konference. Nové prostory LG Arts Center budou nejmodernějším víceúčelovým kulturním centrem s moderním technologickým vybavením, které bude splňovat všechny podmínky a specifika potřebná pro umístění umělecky náročných představení mezinárodní produkce. Na tomto jedinečném objektu jsme se podíleli na řešení stavební a prostorové akustiky a dále zajišťovali dodávku prvků akustické orchestrální mušle.

Stavební akustika

Z hlediska stavební akustiky se jednalo o návrh skladby protipožární opony a vrat oddělujících hlavní sál a divadlo, včetně řešení jednotlivých detailů.

Akustická vrata budou sloužit k dostatečně dimenzovanému akustickému oddělení zadní scény divadla od hlavního sálu při vzájemného souběhu obou scén. Z tohoto důvodu byl na akustická vrata, jejichž úctyhodné rozměry jsou 10,5 m x 17,0 m, kladen extrémní požadavek z hlediska jejich vzduchové neprůzvučnosti.

Aby se docílilo splnění požadované neprůzvučnosti, bylo nutné na nosný ocelový rám navrhnout sendvičovou skladbu v podobě kombinace ocelových plátů a deskových materiálů, které byly vzájemně spojeny přes pružné závěsy. Akustická vrata jsou vedena pomocí ocelových vodítek, která jsou kotvena k nosné železobetonové stěně a svislý pohyb vrat je zajištěn pomocí ocelových lan a navijáků. Díky navrženému systému otevírání bylo nutné důkladně ošetřit a vyřešit veškerá akusticky slabá místa tak, aby nedegradovala navrženou neprůzvučnost samotné sendvičové skladby vrat.

Aby byla zajištěna plnohodnotná univerzálnost nového LG Arts Center, byly společností Bosch Rexroth navrženy jevištní tahy, které budou umístěny ve dvou motorovnách po stranách nad jevištěm. Stěny těchto motoroven jsou navrženy betonové a na každé straně je umístěno 40 prostupů, kterými prochází vodící lana jednotlivých tahů. Aby se zamezilo přenosu hluku z motoroven do sálů, navrhli jsme tlumiče hluku speciální konstrukce, díky které bude splněna požadovaná hladina akustického tlaku u nejbližšího místa posluchače. Pro predikci šíření hluku byl použit akustický model.

Na základě navržené skladby tlumiče byl vypočten jeho teoretický útlum, který byl následně ověřen akustickým měřením na reálném vzorku ve zkušebně TZUS Teplice. Díky reálnému měření jsme si mohli ověřit teoretické výpočty a potvrdit provedený návrh.

Kromě výše popsaných řešení stavební akustiky jsme se ve spolupráci se společností Bosch Rexroth podíleli na návrhu a následné vlastní dodávce difuzně reflexních panelů opláštění akustické orchestrální mušle. Tomu se bude věnovat další díl tohoto seriálu.

Zdroje fotografií:

Bae Jihun, fotografie LG Arts Center Seoul
Bosch Rexroth, fotografie stavebních prací