Čím se zabývá prostorová akustika na rozdíl od stavební?

Určitě jste někdy zažili hluk, který vám byl nepříjemný a přímo vás rušil. Může se jednat o hluk z blízké stavby, ze sousedních místností, z technických zařízení domu nebo rušných lidí na ulici. Právě těmito případy se zabývá stavební akustika, na rozdíl od toho prostorová akustika je vymezená prostorem, kterým se zvuk šíří.

Do povědomí nás všech se dostává v případech takzvaných velkých shromažďovacích prostor určených pro kulturní a sportovní účely a dále všude tam, kde by měla být prioritní srozumitelnost přenášeného řečového signálu, což je ve všech učebnách, přednáškových sálech, posluchárnách a zasedacích místnostech. Stranou však nemohou zůstat ani pracoviště s velkoplošnými kancelářemi, restaurace a kavárny.

IDEÁLNÍ BY BYLO ZABÝVAT SE PROSTOROVOU AKUSTIKOU V PRVNÍ FÁZI ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU

Prostorová akustika je ale obvykle tím posledním prvkem výstavby, na kterém se vždy nezdravě šetří a výsledky potom bývají někdy až katastrofální. Právě proto jsme se rozhodli zaměřit na problematiku akustiky a při našich architektonických návrzích její řešení zakomponovat hned do prvního kroku studie. Je pak na klientovi, jestli ho provedeme všemi stupni projektové dokumentace, zajistíme akustická měření, dodáme akustické prvky a celý projekt zrealizujeme až do konce.

A úplně se stejným zápalem se věnujeme tvorbě hudebního sálu pro velký počet posluchačů, školní tělocvičně nebo na druhé straně malé zkušebně klavíru či domácímu nahrávacímu studiu. Především záleží na tom, aby v prostoru byla nastolená díky přesnému akustickému měření a poté na míru zvolenému designu, akustická pohoda.

Bylo skvělé, kdyby se s přibývajícími realizacemi akustika dostala na podobně důležitou úroveň, jako je samotná architektura. Ve světě najdete už nyní u všech řešení uzavřených prostorů jméno architekta a hned vedle něj jméno akustika, v České republice to tak zatím není, snad se to pomalu bude měnit.