Jak snížit hluk ve sportovních halách?

V současné době existuje řada akusticky absorpčních prvků, podhledů i stěnových obkladů, které snižují hluk v těžce namáhaných interiérech, jakými jsou sportovní haly nebo veřejné prostory.

Ve většině případů je za obklady čelní stěny skryt akustický širokopásmový absorbér tvořený poměrně tenkou mřížkou, tkaninou nebo tenkou perforovanou deskou. To bohužel vede ke zranitelnosti těchto systémů, a proto jsme se rozhodli zamyslet nad novým materiálem, který se bude moc aplikovat do prostorů s vyššími požadavky na mechanickou odolnost, pružnost, popřípadě nárazuvzdornost.

Na základě výzkumu vznikl obklad LAUTIO, který vytváří optimální akustické podmínky a zajistí dostatečné množství pohltivých ploch ve vhodných pozicích (vedle podhledů jde hlavně o obklady stěn v optimálním rozsahu, převážně kratší stěny sportovních hal jsou při míčových hrách extrémně namáhané).

Z hlediska designu i funkce byl zvolen jako pohledový materiál MDF deska tl. 18 mm. Jde o pružný a celistvý materiál se snadnou možností obrobitelnosti. Extrémní vodorovné zatížení, které musí prvek absorbovat, je rozneseno podkladní vyrovnávací podkonstrukcí z masivního dřeva.

Kombinací konstrukčně funkčního a estetického řešení vznikl inovativní prvek, který je mechanicky odolný, pružný a nárazuvzdorný a lze ho aplikovat do extrémně namáhaných interiérů sportovních objektů, tak i do veřejných prostor jako jsou vstupní haly nebo koridory.