Při rekonstrukcích ZUŠ se nesmí zapomínat na akustiku

O významu základních uměleckých škol asi pochybuje málokdo. Jejich pozice v českém systému vzdělávání je nezastupitelná a vedení mnohých měst a obcí se úspěchy žáků svých „ZUŠek“ rádo chlubí. Řada měst a obcí se také snaží prostředí ve svých ZUŠ zlepšovat, jak ale provádět rekontrukce tak, aby investice byly co nejefektivnější?

ODBORNÍK SE VYPLATÍ

Jedním ze základních oborů vyučovaných na ZUŠ je hudba, a proto je při úpravě prostor třeba dbát zejména na správnou akustiku. Materiály a technické postupy dnes umožňují nejen zamezit přenosu zvuku skrz příčky z jedné místnosti do druhé, ale také přizpůsobit prostorově-akustické vlastnosti učebny konkrétnímu typu hudebního nástroje. Takže lze vybudovat např. speciální třídu pro výuku klavíru, smyčcových nástrojů, dechů atd. Před zadáním zpracování projektu by tedy mělo být jasno, co od které místnosti ZUŠ očekává a jaké aktivity v ní hodlá provozovat. Vedle učeben se to týká i sálů, studií a případně také chodeb a vestibulů.

A protože zdaleka ne každý projektant rozumí do detailu akustice, vyplatí se pozvat ke spolupráci odborníka disponujícího potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Ten na základě požadavků vedení ZUŠ přesně určí parametry, které musí být úpravou dosaženy, a po dokončení úpravy změří, zda se jich skutečně dosáhlo. Bez těchto konkrétně měřitelných hodnot by nebylo možné objektivní posouzení kvality zvuku, a tudíž by ani nešlo připravit zadání pro realizační firmu.

DOBRÝ ZVUK JE ZÁKLAD

Příkladem dobře zvládnutých úprav může být ZUŠ Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod, která nejprve v roce 2016 za podpory města Přibyslav připravovala novou budovu pro svou pobočku v Přibyslavi a následně v roce 2017 rekonstruovala s městem Havlíčkův Brod školní koncertní sál a režijní pracoviště v hlavní budově v Havlíčkově Brodě.

V Přibyslavi se ZUŠ stěhovala z okraje města do centra, do budovy, která dříve sloužila jako školní družina. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, při které byly její interiéry upraveny na míru pro potřeby ZUŠ. Vznikl v ní reprezentativní koncertní sál a 8 učeben, každá pro výuku jiného typu hudebních nástrojů. Stavebně i akusticky je škola na velmi vysoké úrovni a vedle akustiky se dbalo také na hygienické parametry, estetiku i co nejpříjemnější užívání. Budova ZUŠ je např. spojena se sousední základní školou zastřešeným koridorem, takže děti mohou po vyučování ve škole přecházet na výuku v ZUŠ, aniž by se musely přezouvat a vycházet ven.

„Na základě dobrých zkušeností z Přibyslavi jsme firmu Aveton, která řešila akustickou a designovou stránku rekonstrukce, pozvali i do Havlíčkova Brodu, kde jsme připravovali modernizaci školního koncertního sálu,“ říká Jindřich Macek, ředitel zdejší ZUŠ. „A výsledek byl opět skvělý,“ dodává.

Oba sály mají unikátní design a jsou řešeny tak, že zvuk se v nich nese z pódia až do poslední řady, aniž by docházelo k útlumu nebo rušení v podobě dozvuků a nežádoucích odrazů. Všichni posluchači mají tu nejvyšší kvalitu poslechu, a to samé platí i pro samotné hudebníky.

Někdy se k řešení akustiky sálu používají nevhodné materiály, jako jsou koberce na stěnách, vysoce pohltivé podhledy nebo jiné nekontrolovaně pohlcující prvky. Tím se sice dosáhne zdánlivé vylepšení prostředí pro mluvené slovo, ale pro hudbu jde o absolutně znehodnocený prostor. Hudba potřebuje jiné zacházení, jiný typ akustických povrchů, jiný typ projekčního přístupu,“ vysvětluje Vít Domkář ze společnosti Aveton a pokračuje: „Současné materiály a technologie umožňují vytvořit brilantní prostor pro hudbu, ale zároveň také pro víceúčelové využití, jako jsou přednášky, projekce, zkušebny atd.

TECHNIKA DÁVÁ NOVÉ MOŽNOSTI

To, aby se při rekonstrukcích sálů myslelo i na moderní audiovizuální techniku, považuji za velmi důležité,“ upozorňuje Vít Domkář. „Když není možné třeba z absolventského koncertu pořídit kvalitní záznam, je to obrovská škoda. Nahrávky na mobil nebo domácí videokameru to v žádném případě nemohou nahradit.“

A jak připomíná Jindřich Macek, vybavení sálu audiovizuální technikou využívá škola i v rámci výuky. „Díky kvalitním akustickým podmínkám si zde žáci mohou naplno vychutnat zvuk světoznámých hudebních těles, na jejichž koncerty by se jen tak nedostali. My si je pustíme ze záznamu, usedneme do hlediště v našem koncertním sále a můžeme se cítit, jako bychom byli přímo tam, kde se koncert odehrával,“ pochvaluje si.

Podobně lze v takto vybavených sálech pořádat přenosy koncertů pro veřejnost, případně je pronajímat pro nahrávání kapel. Navázání sálu na režijní pracoviště a nahrávací studio navíc umožňuje vytvořit interaktivní online propojení s jinými obdobnými sály kdekoliv na světě.

Sál v Havlíčkově Brodě je bezbariérový, takže ho mohou využívat jak diváci, tak i hudebníci na vozíku. Moderní je rovněž osvětlení, které lze ovládat vzdáleně prostřednictvím tabletu a nastavovat různé režimy pro různé typy produkcí.

Ze stavebního hlediska je na havlíčkobrodském sále zajímavá klimatizace, která vyměňuje vzduch automaticky podle aktuální koncentrace CO2 a zároveň udržuje stálou úroveň vlhkosti, jež je důležitá pro ladění hudebních nástrojů. Vzhledem k tomu, že centrální rekuperační jednotka je umístěna o dvě místnosti dále a kanály pro přívod a odvod vzduchu jsou uloženy pod zemí, probíhá výměna vzduchu v sále naprosto bezhlučně a bez průvanu.

Dobře řešená je i možnost ovládat vstup denního světla, které je třeba zajistit v době výuky žáků, zatímco během koncertů by mohlo působit rušivě.

Rekonstrukci koncertního sálu ZUŠ v Havlíčkově Brodě lze považovat za jednu z ukázkových akcí projektu ZUŠ – moderní instituce 21. století, v jehož rámci společnost Aveton postupně revitalizuje ZUŠ po celé republice.

Design koncertních sálů by měl vždy reflektovat požadavky uživatele a měl by vycházet z logických vazeb prostoru – oken, dveří, pozice pódia…,“ připomíná Vít Domkář.

ZUŠ PŘIBYSLAV A  ZUŠ HALVÍČKŮV BROD SI NADĚLILI DÁRKY K VÝROČÍ

Jak novou budovu v Přibyslavi, tak i zrekonstruovaný sál v Havlíčkově Brodě se podařilo uvést do provozu v roce 2017, na který připadlo třísté výročí narození Jana Václava Stamice, jehož jméno základní umělecká škola nese. „Byl to takový symbolický dárek, který jsme od měst Přibyslav a Havlíčkův Brod dostali a kterého si nesmírně vážíme. Tak velké investice do ZUŠ ze strany zřizovatelů totiž nebývají úplně běžné,“ říká Jindřich Macek. „Zrekonstruovaný koncertní sál ZUŠ Havlíčkův Brod přinesl nové možnosti jak pro studenty, tak pro odbornou i laickou veřejnost. Vzniklo tak inovované funkční prostředí pro všechny typy zamýšlených aktivit školy,

A Vít Domkář dodává, že náklady investované do kvalitní akustiky se mohou školám z velké části vrátit tím, že se výrazně rozšíří možnosti pronájmu prostor dalším subjektům. „A nemusí to být jenom nahrávání hudebníků. V sálech se mohou konat různé přednášky či prezentace, semináře, projekce a podobně,“ upozorňuje.

V letošním roce má havlíčkobrodská ZUŠ v plánu rekonstrukci učebny, v níž probíhá výuka hudební teorie, ale také tam nacvičují sbory. „Vznikne akusticky precizně provedený a zároveň rychle přestavitelný prostor, kde v jednu chvíli budou moci na vyvýšených stupních zpívat členové sboru a o několik minut později tu budou stát stolky pro výuku hudební nauky,“ přibližuje nejbližší plány Jindřich Macek.

Tato učebna bude pro školu dárkem k 70. výročí jejího založení.