Vhodné akustické úpravy administrativních prostor chrání zdraví zaměstnanců a zvyšují pracovní výkon

Optimální akustika rozhodně není výsadou jen profesionálních hudebních studií, divadel, koncertních sálů a dalších kulturních institucí.  Tzv. akustická pohoda je nezbytná také v administrativních budovách  – kancelářích, školách, zasedacích místnostech, ordinacích a dalších prostorech. Tento aspekt je přitom bohužel ze strany investorů často přehlížen. Naopak příkladem kvalitního řešení jsou kanceláře společnosti Medicon, kde v části jejich nekonvenčních interiérů zajišťovala akustickou pohodu společnost Aveton.

Akustika a Syndrom Open Space

„Lidé v zaměstnání tráví mnoho času a nezřídka se stává takřka jejich druhým domovem. Pracovní výsledky a efektivita práce jsou do značné míry závislé na vhodných pracovních podmínkách, které významně ovlivňuje hluk vznikající na pracovišti, nebo na pracoviště pronikající. Mnoho mezinárodních studií dnes již s jistotou potvrdilo přímou vazbu mezi ruchem na pracovišti a množstvím provedených chyb při řešení náročnějších pracovních úkolů,“ vysvětluje Vít Domkář, jednatel společnosti a vedoucí skupiny Architektura a realizace.

Špatné akustické řešení tak ve svém důsledku může vést k únavě, podrážděnosti, poruchám soustředění a zesílené přecitlivělosti. Pro tyto zdravotní komplikace již dokonce existuje odborný termín se zkratkou SOS, takzvaný Syndrom Open Space, neboť nejčastěji se vyskytují právě v případě velkoplošných kanceláří.

„Prostorová akustika kanceláří by měla být řešena již v úvodních fázích projektu, ale z důvodu tlaku na nízkou cenu realizace bývá často opomíjena. Architektonický trend dnešní doby, který se vyznačuje používáním převážně hladkých odrazivých povrchů, jakými jsou především sklo a pohledový beton, negativně působí na přívětivou akustiku kancelářských prostor. Často neúnosnou akustickou situaci mírně vylepšuje prostorové členění a otevřené police s kancelářským vybavením. Běžně aplikované zátěžové koberce nebo textilní závěsy jsou obecným mýtem plnohodnotné akustiky,“ popisuje Ing. Tomáš Hrádek, jednatel společnosti a vedoucí skupiny prostorové akustiky. Akustické standardy kanceláří by přitom měly odpovídat normě ČSN EN ISO 3382-3: Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – část 3: Otevřené kanceláře, která se však při realizaci takto důležitých prostor využívá v České republice jen zřídka.

Zdařilá spolupráce s architekty

Naštěstí začíná přibývat projektů, u nichž akustický aspekt opomíjen rozhodně není.  Velmi zdařilým příkladem jsou administrativní prostory Medicon, v nichž společnost Aveton navrhovala a realizovala akustické úpravy vybraných kanceláří a recepce. Projekt je výsledkem úzké spolupráce s architekty Zdeňkem Rychtaříkem a Tomášem Maceškou z Ateliéru Vyšehrad. Skvělý a vysoce funkční design prostor se snoubí s nekonvenčním přístupem k interiéru.

„Spolupráce na projektu Medicon si velice vážíme. Každá místnost byla řešena individuálně s ohledem na její design, využití a také na koordinace s ohledem na rozvody technologií. V reakci na nižší světlou výšku prostoru byly pro optimalizaci prostorové akustiky zvoleny sestavy lokálně svěšených podhledů VARIO, které jsou právě pro administrativní prostory ideální. Jejich podvěšení jim dává možnost absorpce zvukové energie i z rubu panelů, proto se funkční akustická plocha násobí. Jejich rozmístění působí náhodně, ve skutečnosti jde o promyšlené kompozice. Čistý design podhledů dobře koresponduje s celkovým technicistním pojetí interiéru,“ uzavírá Vít Domkář.

Systém VARIO je vlastním produktem společnosti Aveton. Skládá se ze sedmi typů akustických prvků, jejichž kombinací lze jednoduše, cenově dostupně a velmi rychle dosáhnout kvalitního akustického prostředí. Jedná se o vysoce funkční, designově neutrální prvky vyvinuté tak, aby obstály v moderních funkčních interiérech. Jejich konstrukce umožňuje snadnou přepravu, montáž i demontáž a lze tak velmi snadno a rychle reagovat na jakékoliv změny velikosti a charakteru prostoru.