Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 1

Proč právě ZUŠ?

Základní umělecké školy – místo inspirativních setkání dětí s hudbou, a to na co nejprofesionálnější úrovni. I když se ne každý absolvent ZUŠ stane profesionálním hudebníkem, hudba mnohé z nich provází životem dál jako hobby a zkušenost z umělecké školy navždy ovlivní jejich vztah k hudbě. Je tedy nasnadě, že je víc než žádoucí, aby byla akustika v učebnách, komorních a koncertních sálech co nejkvalitnější.

Výukové i prezentační prostory ZUŠ mají vytvářet podnětné kulturní prostředí. Je nasnadě, vedle výsledku plnohodnotně funkčního, hledět i na jeho formu. Po mnoha letech spolupráce jsme došli k přesvědčení, že estetické vyznění interiéru je téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce, a proto v Avetonu vytváříme prostory, které budou jedinečné pro každou ZUŠ a podtrhnou její autentičnost. Díky této dlouhodobé spolupráci se základními uměleckými školami jsme vytvořili projekt „ZUŠ-moderní instituce 21. století“, kde formou osvěty a příkladů dobré praxe seznamujeme ředitele a zřizovatele ZUŠ s tím, jak může jejich škola fungovat. Snoubení akustické a estetické  kvality opřené o komplexní nadčasovou audiovizuální a světelnou techniku škole přináší zcela nové možnosti, včetně audiovizuálních propojení a výstupů žáků školy. Nejnovějším příkladem dobré praxe je bezesporu ZUŠ Bajkalská v Praze. Dovolte nám proto na tomto příkladu formou seriálu na našem blogu přiblížit komplexnost celého procesu, který krásně reprezentuje vhodný postup i přístup všech zúčastněných složek.

Pro investici do nového koncertního sálu se vedení ZUŠ Bajkalská rozhodlo z důvodu nevyhovující kapacity a akustiky stávajícího sálu. Při této příležitosti jsme byli osloveni generálním projektantem, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. I z toho důvodu nám byla věnována velká důvěra v celkovém řešení designu interiéru, řešení prostorové, stavební akustiky, elektroakustiky i osvětlení a celkového servisu. Úzká spolupráce se společností KYRASTAV s.r.o.,  generálním dodavatelem stavby, velmi zjednodušila koordinaci na stavbě a garantovala dobrý výsledek projektu. Koncertní sál ZUŠ Bajkalská je tak dobrým příkladem spolupráce všech složek projektu – investiční, uživatelské a realizační.

Každý obdobný projekt je originální, takže požadavky na něj jsou vždy individuální a je nutné je pečlivě projednat s budoucím uživatelem. Není to pasivní proces, naopak aktivně vysvětlujeme všechny možnosti a východiska pro co nejlepší výsledek ke spokojenosti klienta i naší. Naším cílem je efektivní spolupráce vystavěná na vzájemné důvěře. V tomto případě došlo k prvnímu projednání za účasti většiny pedagogického sboru vedeného panem ředitelem Šestákem. Přínosná byla prezentace naší práce na našich referenčních projektech s možností jejich osobní návštěvy. Zde je nutno říci, že sál pro ZUŠ Bajkalská je generačním následníkem koncertního sálu pro ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Byla vyhotovena designová studie ve více kvalitativně srovnatelných variantách a představena vedení školy. Po tvůrčí diskuzi následovaly další projekční stupně vedoucí k realizaci díla. S nimi vás seznámíme v dalších dílech tohoto seriálu.