Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 2

Jak se rodí podoba nového sálu?

V prvním dílu našeho seriálu jsme se zaměřili na to, proč je kvalitní akustika pro základní umělecké školy klíčová a jaké iniciační fáze provázejí proces zrodu nové ZUŠ či její rekonstrukce. Ve druhém dílu si blíže přiblížíme klíčovou složku celé problematiky – specifické potřeby ZUŠ a jejich řešení ve vztahu k designu a prostorové akustice.

Námi navrhovaná a realizovaná řešení jsou vždy individualizována „na míru“ každému projektu, na němž pracujeme. Velmi důležité je proto důkladně vyslechnout požadavky investora a uživatelů a spolu s nimi formulovat výsledné zadání. Aby si investor mohl detailně představit, jak budou nové prostory vypadat, byly vyhotoveny fotorealistické vizualizace. Ty používáme jako jeden z primárních nástrojů při designovém návrhu komplexních interiérů, kde často pracujeme s atypicky tvarovanými akustickými obklady, materiály a většinou i na míru řešeným osvětlením.  Pomocí vizualizací jsme rychle schopni ověřit všechny naše skicové nápady v reálných podmínkách. Zároveň pak tyto grafické výstupy používáme pro prezentaci našich návrhů klientům, kdy díky vizualizaci lze prezentovat projekt v daleko srozumitelnější formě i klientům bez zkušenosti s technickými výkresy a podobně. Pro naše návrhy vždy zpracováváme také výkresové podklady pro všechny stupně projektové přípravy – až k samotné realizaci. Pro větší a komplexnější projekty využíváme naše partnery orientované na stavební profese.

V případě ZUŠ Bajkalská byl primární důraz kladen na akustiku a koncertní využití nového sálu ruku v ruce s moderní estetikou. Paralelně s těmito nároky stál požadavek na možné multifunkční využití sálu pro odborné přednášky, filmové projekce, nahrávací studio ZUŠ a pro tvorbu a záznam externích projektů. Z tohoto důvodu bylo již od počátku nedílnou součástí celého projektu kvalitní AV vybavení navržené přímo na míru těmto požadavkům: komplexní otevřený systém AV technologie (projektor, repro, nahrávaní) a programovatelné přímé a nepřímé LED osvětlení sálu.

Spojení prostorové akustiky s promyšleným designem

Designová složka celého projektu je úzce provázána s prostorovou akustikou, jíž se, stejně jako AV technice, budeme věnovat v samostatné kapitole. Zmíněné provázání je logické: ve většině našich projektů je vlastní interiér tvořen právě akusticky funkčními prvky. Je proto vhodné pracovat s atypickými formami, které budou v maximální míře reflektovat potřeby hudebníků i estetické požadavky. Pro koncertní sál je klíčová podpora užitečné zvukové energie, kdy používáme především komplexně tvarované obklady, které směřují zvuk tam, kam je potřeba. Strukturální povrchy, které díky své členitosti dokáží vytvořit kontrolovaný difúzní charakter odrazu zvukových vln, se nazývají difuzory. Tvary a materiály těchto struktur vychází z fyzikálních modelací sálu a jejich pojetí se stává jedním ze základních designových prvků v koncertním sálu.

V prostorech typu kulturních sálů považujeme za důležité pracovat s umělým osvětlením již v rámci designového konceptu. V tomto případě jde o atypické osvětlovací těleso nad pódiem. Zalomené linie lineárních LED zdrojů tvoří komplexní zvlněnou krajinu, která se propisuje i do pojetí tvarovaných stěnových obkladů. V pozadí nad hlavním svítidlem je umístěn pro akustiku velmi důležitý segmentovaný baldachýn, který zajišťuje distribuci zvuku v rámci poslechového prostoru i vlastního podia. Akustický obklad sálu je členěn na vertikální segmenty několika šířek s různou akustickou funkcí, integrované nepřímé osvětlení pak zdůrazňuje zlaté prvky a slouží pro vytváření speciálních světelných scén při koncertech či přednáškách.

Čalouněná sedadla a podlaha z masivu

Před každým oknem je instalována dvojice rolet (blackout + screen), které do sálu vnesou jak potřebné zatemnění, tak akustickou multifunkčnost. Velmi důležitou součástí akustiky sálů jsou sedadla, pro potřeby koncertních sálů se volí sedadla čalouněná takovým způsobem, aby jejich zvuková absorpce co nejlépe odpovídala absorpci lidského těla. Pouze tímto opatřením je prostorová akustika plného a obsazeného sálu srovnatelná.

Čistý design sálu podtrhuje kvalitní podlaha z masivního olejovaného dubu. Nadčasová parketová podlaha vyniká svou jedinečnou kresbou, tvrdostí a minimální prašností. Z akustického hlediska je pro koncertní sál podlaha z masivu ideální, kdy kvůli své tuhosti nevykazuje nepředvídatelné rezonance, a zaručí tak bohatost zvukového signálu v celém jeho spektru. Naopak u kobercových krytin často dochází k výraznému přetlumení vysokých frekvencí a pro použití v koncertních sálech většinou nejsou vhodné. Nezanedbatelnou předností dřevěných masivních podlah je schopnost absorbovat a uvolňovat vzdušnou vlhkost, čímž napomáhají udržovat stabilní a příjemné klima.