Akustika na sportovišti: Krytý plavecký bazén v Roudnici nad Labem

Kvalitní akustika není rozhodně jen doménou koncertních sálů, divadel a dalších kulturních institucí. Příslušné parametry by měly splňovat všechny prostory pro kulturní a školní, administrativní nebo veřejné účely, což definuje norma ČSN 73 0527. Mezi tyto prostory se rozhodně řadí i sportoviště. Jednou z nedávných realizací jsou akustické úpravy v krytém plaveckém bazénu v Roudnici nad Labem.

Zkrátit dobu dozvuku

Realizace akustických prvků byla v případě roudnického bazénu provedena dodatečně až po uvedení do provozu. Důvodem pro akustické řešení byl jednak značně neuspokojivý stav prostorové akustiky bazénových hal a dále pak striktní požadavek hygienické stanice na splnění parametrů prostorové akustiky, tedy doby dozvuku, definované v závazné normě ČSN 73 0527. Tyto hodnoty samozřejmě bez akustických úprav zdaleka splněny nebyly a doba dozvuku několikanásobně překračovala definované limity. S řešením proto přišla společnost Aveton, která je jak autorem projektu prostorové akustiky, tak i realizátorem akustických úprav. Díky těmto úpravám se například doba dozvuku snížila z hodnoty více jak 3,5 s na 1,5 s.

V krytém plaveckém bazénu byly realizovány akustické obklady na podhledy. Jednalo se o akustické prvky ze sortimentu společnosti Ecophon, které odolávají zvýšené vzdušné vlhkosti a splňují všechny požadavky kladené na takovouto aplikaci. Rovněž všechny kotevní prvky byly dodány v antikorozním provedení, aby bylo dosaženo co nejlepší životnosti celého řešení.

Nikdy není pozdě na kvalitní akustiku

Problémem dodatečných akustických úprav je zejména omezení technických řešení s ohledem na koordinace s technologickými prvky (VZT, svítidla, čidla, atd.), jejichž polohu již není možné měnit. Další problém představuje samozřejmě omezení provozu daného objektu. Konkrétně v případě bazénů je velmi složité a nákladné ochranné překrývání již dokončených povrchů a lešení. V případě roudnického krytého plaveckého bazénu montáž probíhala z mostového lešení nad napuštěným bazénem. Nejlepší je vždy řešit akustiku již v přípravné projekční fázi výstavby či rekonstrukce, úspěšná realizace však dokládá, že ani na dodatečné akustické úpravy není nikdy pozdě.