EXPLOZE TICHA – unikátní expozice na výstavě Designblok 2020

Popularizační a výuková činnost v oblasti akustiky je nedílnou součástí našich aktivit. Kontinuálně tak laické i odborné veřejnosti prezentujeme důležitost dobrého akustického prostředí a zpětná vazba v této oblasti dále formuje naše myšlenky a postupy. Letos jsme proto pro výstavu DESIGNBLOK ve spolupráci se společností BARRISOL připravili expozici EXPLOZE TICHA věnovanou akustice.

Principem expozice je prezentovat akustiku jako pozitivní vstup do interiérové tvorby, kde byly využity Hi-Tech materiály firem BARRISOL a AVETON v designovém pojetí špičkového architekta Marka Deyla.

Expozice v sobě integruje několik úrovní, které reflektují naši práci: špičkový design, využití kvalitních a inovativních materiálů, ale hlavně praktickou funkčnost. Návštěvníci tak mohli na vlastní kůži zažít, jak akustika skutečně funguje a jaký vliv  má na psychiku člověka.

Design

Unikátní a velmi efektní design vytvořil architekt Marek Deyl z architektonické kanceláře Deyl-Šesták-architekti. Expresivní forma diagonálních objektů zobrazuje explozi hmoty zastavené v jediném okamžiku. Velmi důležitou roli hraje kvalitní řemeslné zpracování a využití kvalitního osvětlení. Instalaci byl věnován jeden z nevětších a nejsložitějších prostor GENIA LOCI, tedy klenebního sálu.

Materiály

Instalace je opřena o vybrané akustické materiály. Snaha byla neprezentovat je jako produkty, ale jsou citlivě zakomponovány do diagonálních forem, kde tvoří přirozenou součást funkčních povrchů. Jde hlavně o vypnuté folie francouzského výrobce BARRISOL, které tvoří stěny dvou centrálních polygonů. Jejich interiér je tvořen exaktními plochami z mirkoperforovaných fólií, exteriérový obal z efektových zrcadlových a matných folií, precizně vypnutých na ocelovou podkonstrukci. Dalším stěžejním produktem je GLASIO vyvinuté společností AVETON, zvukově pohltivý skleněný panel. Marek Deyl jej využil pro dva typy objektů – kry nořící se ze země a střepy letící prostorem. Obě tyto formy prezentují materiál v těch nejušlechtilejších formách. Levitující střepy nasvětlené tečným světlem vytváří extrémně třpytivý diamantový povrch, naopak kry prezentují klíčovou vlastnost panelu, světlopropustnost. Jeho zadním podsvětlením tak vytváří sérii efektních světelných těles.

Funkce

Je klíčovou složkou a zároveň záměrem celé expozice. V našich projektech klademe důraz na vysvětlení toho, co znamená akustická pohoda. Je faktem, že pokud ji člověk fyzicky nezažije, je velmi složité si ji představit. Tento efekt je precizně vnímatelný v interiérech centrálních polygonů, které vytváří polouzavřené mirkoprostory. Ty jsou konstrukčně koncipovány tak, že vytváří akustický kontrast klenebnímu sálu, kde je celá expozice umístěna. Vnitřní povrch centrálních objektů je záměrně tvořen akusticky velmi efektivním absorbérem, který pohlcuje téměř 100 % přicházející zvukové energie. Proto je změna prostředí tak zřetelná a překvapující. 

Výrazný rozdíl akusticky nepříjemného a naopak akusticky komfortního prostoru v přímé vazbě přináší i pozorovatelnou změnu. Je skvělé sledovat reakci návštěvníků, kteří po 3 krocích zažijí extrémní a vnímatelnou změnu vnitřní akustiky, a s tím i nálady. Obecně platí, že kvalitní akustika posluchače uklidňuje a snižuje jeho stres, a  právě to mohli všichni návštěvníci EXPLOZE TICHA zažít.