ATELIER D

ATELIER D je tvůrčí, výukový a dnes již ikonický prostor, který je součástí Stavební fakulty ČVUT od roku 2008. Jde o velkorysý openspace úchvatných rozměrů 29x18x9 m, vzniklý přestřešením atria bloku D – v těsném sousedství laboratoří a testovacích center. Možná i toto bylo impulsem pro autory z Atelieru Vyšehrad, aby  vytvořili prostor v mnoha detailech reflektující industriální podstatu. Jde o dvoupodlažní halu s vestavěnými boxy, které slouží pro individuální výuku nebo konzultace. Interiér byl navržen jako prostorově variabilní pro dva základní módy využití – dělený na učebny a velký přednáškový sál.

Každý projekt, který mohu vnímat z více rovin, je pro mne zajímavý.  V případě ATELIERu D lze mluvit i o štěstí: měl jsem a stále mám možnost se s tímto prostorem setkávat v různých situacích. V úvodní fázi jako student, kdy jsme všichni vnímali ATELIER D jako skvělou pomůcku, inspiraci a platformu naší studentské realizace. Velmi jsme oceňovali jeho inovativní prostorové řešení s nespočtem zajímavých architektonických detailů. Chybějící akustické úpravy nám připomínaly pouze opakované poznámky pedagogů o dodržování ticha. Po několika letech jsem se do prostoru vrátil jako praktikující architekt a pedagog ateliérových projektů. Z praktického hlediska jsem chybějící akustická opatření vnímal jako velký problém, který komplikoval výuku i soustředění studentů. Finální fází byla možnost spolupráce na připravované obnově interiéru a akustické optimalizaci tohoto, pro mě stále fascinujícího, prostoru.

Obecně nelze hovořit o špatné nebo dobré akustice, ale pouze o vhodné a nevhodné. ATELIER D je toho názorným příkladem. Zřetelný akustický halový efekt je při objemu 4 700 m3 citelný a pro případ učeben velmi rušící. Při přednáškách byla problematická srozumitelnost přednesu, protože zvuková energie se nekontrolovaně násobně odrážela od tvrdých povrchů a srozumitelnost mluveného slova snižovala.

Proces úprav byl zahájen úvodním akustickým měřením, analýzou a projektem. V něm bylo pečlivě voleno řešení s využitím takových materiálů, které, podle požadavků architektů, nemění vizuální charakter interiéru. V souladu s tím musely být využity akusticky efektivní materiály, protože velký objem haly klade vysoké nároky na plošnou výměru a efektivitu akusticky aktivních ploch. Akustická modelace určila pozice, které jsou z hlediska odrazu zvuku pro interiér rizikové. Tyto plochy pak byly doporučeny k materiálové náhradě. Konkrétně šlo o výměnu obkladů bočních stěn pod ochozy, původně provedených z tapetované hobry, za minerální stěnové panely s vysokou třídou absorpce a s nárazuvzdornou konstrukcí. Dalším opatřením byla akustická aktivace zastropení haly díky dodatečné perforaci a vytvoření vzduchové dutiny nad podhledem. Nebylo tedy nutné měnit materiál stropu, ale pouze jeho úpravu. Důležitým bodem byla práce s lokálními podprostory. Konkrétně změna spodních podhledů levitujících boxů tvořící zvukové reflektory mezi učebnami.  Nezbytná je i úprava interiérů těchto boxů pomocí speciálních mikroperforovaných materiálů. Specifikem ATELIERu D jsou prvky mobilní akustiky. Jde o na míru konstruované dělící paravány a nábytkové boxy, jejichž stěny jsou vytvořeny opět z akusticky efektivních odolných panelů. Aby byla zachována původní barevnost, jsou panely potištěny podle zadání architektů.

Projekt garantuje, že po aplikaci veškerých jím navržených opatření se z atelieru D stane prostor optimalizovaný jak pro dělené učebny, tak pro pořádání přednášek a multimediálních konferencí.

V tomto roce byla realizována první etapa návrhu. Díky tomu došlo k výraznému snížení doby dozvuku, což znamená zlepšení srozumitelnosti a snížení celkové hladiny hluku v prostoru. Po zhodnocení úprav z hlediska provozu bude realizována další etapa akustických opatření.