Taneční sál, ZUŠ Vadima Petrova

O velkém potenciálu mohou mluvit umělecké školy, které mají možnost využívat sálové prostory přesně podle potřeby jednotlivých oborů. Sály pro hudbu, divadlo i tanec mají totiž svá specifika. Je-li nutné vytvářet sály multifunkční, je zapotřebí dbát na minimalizaci kompromisů jednotlivých funkcí.

O velkém potenciálu mohou mluvit umělecké školy, které mají možnost využívat sálové prostory přesně podle potřeby jednotlivých oborů. Sály pro hudbu, divadlo i tanec mají totiž svá specifika. Je-li nutné vytvářet sály multifunkční, je zapotřebí dbát na minimalizaci kompromisů jednotlivých funkcí. Požadavky na vizuální, funkční i dispoziční řešení těchto prostor vychází z charakteru převládajícího provozu v nich. Konkrétně nový sál v ZUŠ Vadima Petrova je zasvěcen tanci se vším všudy – charakterizují jej odolné funkční materiály, kvalitní poslechové podmínky podpořené vhodně zvoleným systémem AV techniky i specifický design. Díky tomu je sál výjimečnou pomůcku jak pro studenty a pedagogy, tak pro návštěvníky ZUŠ.

Taneční sál s přiléhajícími prostory ZUŠ Vadima Petrova je jedním z řady našich projektů, v nichž úspěšně aplikujeme bohaté multidisciplinární zkušenosti a know-how z oblasti akustiky, audiovizuální techniky a designu, a zcela tak naplňuje krédo našeho projektu  „ZUŠ pro 21. století.“ 

Ve spolupráci s teamem architektů z atelieru BLACKBACK byl vytvořen nekonvenční a moderně pojatý prostor, který úspěšně zahajuje postupnou rekonstrukci celé instituce. Moderní materiály, chytré řešení vestavných skříní, na míru realizovaná zrcadlová stěna a kvalitní ozvučení dělají  z prostoru skvělou pomůcku pro každodenní výuku žáků tanečního oboru ZUŠ.

V první fázi akustických úprav byl řešen prostor tanečního sálu a navazující přístupové chodby. V tanečním sále se jednalo o komplexní řešení prostorové akustiky; jedním z cílů bylo propojení s prvky audiovizuální techniky, která navzdory minimalistickému řešení poskytuje maximální požitek. Základní vybavení v podobě all-in-one počítače  s možností propojení na velkoformátový displej a celoplošným ozvučením díky nízko profilovým širokopásmovým podhledovým reproduktorům spolehlivě uspokojuje nároky na ozvučení pro taneční výuku.

Základním prvkem prostorové akustiky v sále je minerální podhled, do kterého bylo nutné zakomponovat svítidla a kruhové reproduktory, a zároveň nenarušit jeho liniový design. Stěny sálu jsou obloženy akustickým obkladem v dekoru světlého dřeva. Obklad v místě stěny s okny je řešen pomocí sestav, které jsou tvořeny vestavěnou skříňkou a demontovatelnou deskou zakrývající otopná tělesa. Na akustický obklad dále navazují vestavěné skříně v designu obkladu a zrcadlová stěna s baletními madly. Zrcadlovou stěnu je v případě potřeby možné zakrýt akustickým závěsem, který pojíždí v kolejnici integrované do akustického podhledu. Do přístupové chodby k tanečnímu sálu byl navržen akustický minerální podhled s velkoformátovými kazetami a se skrytou nosnou konstrukcí; díky šedé barvě kazet a zakrytí vzduchotechnických rozvodů umocňuje podhled designové řešení přístupové chodby.

Přejeme žákům i pedagogům ZUŠ Vadima Petrova, ať je pro ně nový sál inspirativním zázemím, v němž budou rádi rozšiřovat hranice svého tanečního umění.