NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT B280 A B286

Projekt nových poslucháren Fakulty stavební ČVUT skvěle reprezentuje potenciál a způsob práce AVETONu. Jde jednoznačně o nejprogresivnější přednáškové sály, které jsme doposud vytvořili – a to navzdory faktu, že od začátku projektování po slavnostní otevření uplynulo více než pět let. Naše účast na všech vývojových fázích projektu v kombinaci s využitím námi vyvinutého materiálu činí nové posluchárny ukázkovým reprezentantem referenčních projektů AVETONu.

Projekt nových poslucháren Fakulty stavební ČVUT skvěle reprezentuje potenciál a způsob práce AVETONu. Jde jednoznačně o nejprogresivnější přednáškové sály, které jsme doposud vytvořili – a to navzdory faktu, že od začátku projektování po slavnostní otevření uplynulo více než pět let. Naše účast na všech vývojových fázích projektu v kombinaci s využitím námi vyvinutého materiálu činí nové posluchárny ukázkovým reprezentantem referenčních projektů AVETONu.

Nekonvenční řešení

Sály představují samostatné objekty situované mimo hlavní hmotu budovy B. To jim dovoluje oboustranné velkoplošné boční prosklení, čímž získávají dostatek přirozeného světla a vzdušnost. Dostatek denního světla umožnil koncipovat interiéry jako black box, což skýtá nespornou výhodu v jejich využití a také vyšší potenciál designového pojetí. Nutno ale říci, že v případě přednáškových sálů akademických institucí jde o nekonvenční řešení. Konvenčnější pojetí se zpravidla opírají o světlé tóny, dřevěné povrchy a spíše vizuálně neutrální řešení.

Vladimír Gleich ustanovil myšlenku technicistního designu s futuristickým nádechem tak, aby samotné sály a jejich technologie byly také inspirací a pomůckou pro studenty. Do černého prostoru jsme proto vložili designově výrazné lomené podhledové segmenty přecházející na rovinu zadních stěn. Tyto prvky mají komplexní akustickou funkci s více akustickými efekty (pozn.: více o této problematice bude uvedeno v dílu věnovaném prostorové akustice). Podhledy jsou provedeny z hliníkových rámů potažených systémem Barrisol v lesklém designu. Pro optimální akustický efekt je využito více typů fólií, které však z odstupu vypadají jednotně. Vzhledem k tomu, že je podhled částečně otevřený, spolupůsobí akusticky i celá dutina nad podhledem. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvoření prototypů, jejichž akustické vlastnosti se ověřovaly v laboratoři.

Projekt je unikátní využitím akusticky pohltivých panelů z křišťálového skla GLASIO. Třpytivý efekt v černém odstínu dotváří plášť black boxu na předních a bočních stěnách a dává mu esteticky výjimečný charakter. Tento materiál je výsledkem systematické vědecko-výzkumné činnosti AVETONu a více se o něm můžete dočíst ZDE. Pro celkové vyznění interiéru je důležitý systém umělého osvětlení, které je integrováno do akustického podhledu a podporuje jeho tvarování a charakter skleněného obložení.

Optimální podmínky pro jedinečný výsledek

Pro vznik takto komplexních projektů jsou důležité správné posloupnosti jejich jednotlivých etap. Zásadní byla také naše kontinuální účast v průběhu celého trvání procesu přípravy i realizace. Jaké jsou tedy konkrétní okolnosti vzniku projektu poslucháren Fakulty stavební?Funkční spolupráce

Funkční spolupráce

Velmi důležité pro vznik projektu byly zkušené spolupracující týmy v čele s architektem Vladimírem Gleichem, projekční firmou Grebner s.r.o., generálním dodavatelem stavby VW WACHAL a.s. a samozřejmě Fakultou stavební ČVUT. V tvůrčí části jsme zastávali roli architektů, akustiků i konstruktérů, což výrazně zjednodušilo celý proces. V realizační části jsme byli subdodavatelem jak za část prostorová akustika, tak AV technika. Projektování s architektem Gleichem probíhá vždy ve velké synergii. Princip blackboxu nám dovolil vytvořit poutavý futuristický interiér, který využívá mnoha progresivních materiálů pro tvorbu atypických konstrukcí a detailů.

Místo

Velikost obou sálů je mimořádná, prostory mají vhodné proporce a dostatek světla. Navíc zástupci školy definovali odvážnou vizi s chutí originálního řešení. Věděli jsme, že jde o zadání, kde můžeme plně rozvinout náš um. Část našeho týmu je absolventy právě Fakulty stavební ČVUT, proto jsme vycházeli z vlastních zkušeností s řešenými prostory, kde jsme čerpali vědomosti od špičkových osobností české architektury.

Materiály

Pro každý projekt vybíráme materiály vždy na základě vizuálního konceptu architekta nebo rozhovoru s ním. V tomto jsme jako spoluautoři vstupovali do konceptu s již jasnou představou o kombinaci esteticky důležitých materiálů. V průběhu jsme pak již jen ladili jejich barevnosti.

V případě poslucháren B280 a B286 byly jako hlavní materiál použity vypínané stropy Barrisol s mikroperforací v lesklém efektu a stěnové obklady GLASIO černého odstínu. Zbylé plochy jsou řešeny povrchem z vysokotlakého laminátu matné černé barvy a kovolaminátů v designu broušené mědi.

Perfektní akustika

Akustika je v našem pojetí vždy bez kompromisů. Důležité je pro nás sladění potřebné akustické funkce a kompatibility s designem sálů.

Realizace pod kontrolou

Díky tomu, že jsme byly spoluautory projetu, mohli jsme celý proces při realizaci kvalitně kontrolovat a korigovat. V průběhu montáží se provádí kontrolní akustická měření a postupné ladění. Proto jsme schopni garantovat výsledek i u takto komplikovaných aplikací. Realizovali jsme jak podhledy a obklady, tak kompletní systém AV techniky. Provázanost těchto oborů je velmi úzká a opět jsme tím celý proces stavby zefektivnili.