Nové posluchárny Fakulty stavební ČVUT – AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Nové posluchárny Fakulty stavební ČVUT jsou jednoznačně nejprogresivnějšími přednáškovými sály, u jejichž zrodu dosud AVETON stál. Není tedy divu, že také optimální vybavení audiovizuální technikou představovalo výzvu, zejména s ohledem na pojetí dvou totožných poslucháren a požadavek na jejich samostatnou, ale i společnou funkci, zálohování řídícího systému a specifické nároky na vybavení stanovené projektem.

Nové posluchárny Fakulty stavební ČVUT jsou jednoznačně nejprogresivnějšími přednáškovými sály, u jejichž zrodu dosud AVETON stál. Není tedy divu, že také optimální vybavení audiovizuální technikou představovalo výzvu, zejména s ohledem na pojetí dvou totožných poslucháren a požadavek na jejich samostatnou, ale i společnou funkci, zálohování řídícího systému a specifické nároky na vybavení stanovené projektem.

Věříme, že realizované AV vybavení bude uživatelům sloužit dlouhá léta a poskytovat v takto nádherných moderních posluchárnách maximální audiovizuální podporu pro moderní výuku – se sofistikovaným a uživatelsky velmi přívětivým řídícím systémem konfigurovaným na míru.

Oproti původnímu projektu bylo potřeba provést dílčí změny, abychom co nejvíce podpořili a využili potenciál prostoru. Snahou bylo, aby čistotu prostoru nerušily nevzhledné technologické celky. Oba sály tak dnes mají vysoce kvalitní zvuk tvořený JBL line-array reproduktory a dokonalý obraz, a to na dvou projekcích v každém sále, v laserovém standartu od firmy Epson. Mimo jiné musely i pozice projektorů ustoupit designovému řešení podhledu, a proto bylo potřeba použít projektory z dostatečným lens-shiftem, jehož možnosti jsme využili naplno, aby i při nestandardní pozici projektorů vůči projekčním plátnům o velikosti 6×4 metry nedocházelo k sebemenšímu digitálnímu zkreslení obrazu.

Intuitivní ovládání a kontrola nad celým sálem

Celý AV systém a jeho praktické využití korunuje systém Extron zahrnující veškerou distribuci signálů díky maticovým přepínačům Extron DTP CrossPoint, přípojným místům a komplexním prvkům řídícího systému, který zde, vzhledem ke specifickým požadavkům, propojením a dalším neobvyklým řešením, obsahoval celkem jedenáct řídících jednotek. Systém umožňuje přes dotykové panely Extron TLP Pro 1025T ovládat zvuk, obraz, osvětlení poslucháren a sady vnitřních a vnějších žaluzií včetně vzájemné kooperace pracovišť. Veškeré ovládání lze provádět intuitivně a rychle v rámci každé posluchárny, pro specifické požadavky je navíc každá část řešící zvuk, obraz, zatemnění či osvětlení rozšířena o podrobnější nastavení tak, aby přednášející mohl pohodlně prezentovat a sám snadno celý sál ovládat.

Mezi oběma sály je umístěno pracoviště režie, kam je možné připojit další libovolné zdroje signálů a ovládat na dalším dotykovém panelu všechny parametry systému obou poslucháren a vzájemně je propojovat. Lze také doplnit instalované sety bezdrátových mikrofonů Sennheiser o další sady. To se hodí zejména při větších konferencích ve spojení s možnostmi nahrávání zvuku, videa či streamingem. Obě posluchárny jsou celoplošně vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé, aby se ke všem posluchačům dostal zvukový signál v maximální kvalitě.