NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT, díl 3: GLASIO

GLASIO je pro nás srdeční záležitostí – je opravdovým fenoménem ve světě akustiky a revolučním nástrojem naší práce. Stačí se ostatně začíst do jeho příběhu a čtenář ihned pochopí, proč tomu tak je.  Celosvětově unikátní akustické panely jsou vyráběny z recyklátu českého křišťálu a jsou v mnoha směrech ojedinělé. Skvěle tak zapadají do konceptu zadání investora – vytvořit prostor s individuálním designem, profesionálním technologickým zázemím a maximální akustickou pohodou. Prostor, který má sloužit jako inspirace a pomůcka studentům stavební fakulty ČVUT. Vedle každodenní výuky totiž sály slouží jako reprezentativní prostory pro pořádání a přenos zahraničních konferencí.

GLASIO je pro nás srdeční záležitostí – je opravdovým fenoménem ve světě akustiky a revolučním nástrojem naší práce. Stačí se ostatně začíst do jeho příběhu a čtenář ihned pochopí, proč tomu tak je.  Celosvětově unikátní akustické panely jsou vyráběny z recyklátu českého křišťálu a jsou v mnoha směrech ojedinělé. Skvěle tak zapadají do konceptu zadání investora – vytvořit prostor s individuálním designem, profesionálním technologickým zázemím a maximální akustickou pohodou. Prostor, který má sloužit jako inspirace a pomůcka studentům stavební fakulty ČVUT. Vedle každodenní výuky totiž sály slouží jako reprezentativní prostory pro pořádání a přenos zahraničních konferencí. Více o řešení akustiky i AV techniky se dočtete v předchozích dílech tohoto seriálu ZDE a ZDE.

S využitím GLASIA pro nové přednáškové sály Fakulty stavební ČVUT pracovala již vize architekta Vladimíra Gleicha, který definoval vizuální řešení sálů jako blackbox. GLASIO zde plní roli vizuálně sekundárních ploch – jednolité obklady přední a bočních stěn jsou v černém odstínu, které doplňují hlavní designovou myšlenku skrytou v lomených podhledech z fólií Barrisol. V kombinaci s těmito plochami působí obklady z GLASIA exaktně a decentně. Jeho atraktivita se však plně projevuje v detailu. Drobné odlesky jeho morfologického povrchu vytváří exkluzivní charakter, který vynikne při nasvětlení přirozeným nebo umělým světlem. GLASIO v kombinaci s ostatními materiály a celkovým pojetím interiéru přináší nový způsob myšlení v oblasti interiérové tvorby.

Neméně důležitou funkcí GLASIA je kromě funkce estetické také ta akustická.

Pro plnohodnotné využití prostoru je důležité, aby byla zajištěna odpovídající akustická pohoda
a s tím související optimální doba dozvuku. Toho bylo dosaženo díky vhodné kombinaci použitých materiálů. U materiálu GLASIO bylo použito systémového řešení založeného na hliníkové nosné konstrukci, kluzných a stavitelných závěsech, na které byly následně pomocí předozadní rektifikace kotveny akustické panely GLASIO. Aby bylo dosaženo optimálních akustických parametrů, byla mezi panely GLASIO a nosnými stěnami vytvořena vzduchová mezera, která byla dle akustických výpočtů vyplněna doplňkovou absorpční vložkou. Díky použitému systému bylo dosaženo vysoké míry rektifikace ve všech směrech a zajištění jednolitosti obkladu s vysokou akustickou efektivitou.

Instalace

GLASIO je systémový obklad zahrnující veškeré komponenty potřebné k montáži. I přesto některé jeho části a detaily byly v tomto případě řešeny atypicky. Výška obkladu je až sedm metrů, proto bylo nutné statické posouzení, které deklarovalo stabilitu systém i v takto extrémních výškách. Svislé spáry jsou řešeny atypicky s vloženým „U“ profilem. Obklady bočních stěn tvoří zároveň parapet oken a vytváří zakrytí technologických rozvodů.

Celý proces vzorování, výroby, logistiky a následné montáže plně obstál i v náročných podmínkách českého stavebnictví. Poměrně krátké termíny na realizaci a deklarovaný harmonogram dodávek byly beze zbytku naplněny i v takto velkém množství. Pro montáž skleněných obkladů je totiž důležité bezprašné prostředí s ukončenými veškerými stavebními pracemi. Stavba a stavební připravenost pro naše akustické systémy byly realizovány společností VW WACHAL a.s.   

Věříme, že nové posluchárny budou pro pedagogy i studenty ČVUT funkční inspirací a stanou se špičkovým zázemím pro rozvoj nových talentů.