Koncertní síň Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích

Když jdeme na koncert, očekáváme špičkový hudební zážitek. Ten není tvořen jen výborným výkonem interpretů, ale také prostředím, v němž se koncert odehrává. Jeho důležitou součástí je řešení prostorové akustiky, která mimo jiné umožní, aby měl posluchač kvalitní prožitek z hudebního přednesu nehledě na to, kde v sále se zrovna nachází. Zajistit tyto špičkové podmínky bylo naším úkolem při návrhu a realizaci akustického řešení koncertní síně Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Když jdeme na koncert, očekáváme špičkový hudební zážitek. Ten není tvořen jen výborným výkonem interpretů, ale také prostředím, v němž se koncert odehrává. Jeho důležitou součástí je řešení prostorové akustiky, která mimo jiné umožní, aby měl posluchač kvalitní prožitek z hudebního přednesu nehledě na to, kde v sále se zrovna nachází. Zajistit tyto špičkové podmínky bylo naším úkolem při návrhu a realizaci akustického řešení koncertní síně Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Tuto síň pro svá představení využívá Jihočeská filharmonie a nachází se v adaptovaném kostele sv. Anny, v docházkové vzdálenosti od náměstí Přemysla Otakara II.

Největší technickou výzvu představovala instalace zavěšeného akustického baldachýnu do valené klenby sálu. Hlavním úkolem baldachýnu je distribuce zvukového signálu z jeviště do hlediště a dále rozptyl fokusované zvukové energie z klenebního prostoru. Každý z 31 panelů akustického baldachýnu je zavěšen pomocí 3 nebo 4 ocelových lanek, která jsou kotvena k pomocné ocelové konstrukci tvořené jäkly. Z důvodu značně omezených kotevních pozic byl jednou z nejobtížnějších částí návrh polohy lanek tak, aby nedocházelo k rotaci panelu kolem jeho těžiště. Pro zajímavost, průměrná hmotnost jednoho panelu dosahuje přibližně 30 kilogramů.

Nutnou součástí úprav byl rovněž obklad zadní stěny a bočních nik. Obklad zadní stěny má difuzní
a zároveň absorpční vlastnosti, jeho úkolem je tedy jednak zvuk rozptýlit, jednak pohltit. Difuzní část obkladu je tvořena vertikálními lamelami na bázi dřeva a absorpční část tvoří širokopásmově pohltivé prvky a nízkofrekvenční rezonátory. Obklad s podobnými vlastnostmi byl použit také pro balkón, s tím rozdílem, že lamely jsou na balkóně umístěny v horizontálním směru. Co se týče bočních nik, za plnými pohledovými deskami na bázi dřeva se ukrývají nízkofrekvenční rezonátory.

Akustické řešení (akustické baldachýny i obklady zadní stěny a bočních nik) bylo třeba zasadit do architektonického konceptu koncertní síně tak, aby vytvářely harmonický celek. Při návrhu i realizaci bylo důležité respektovat již existující prvky sálu, například kruhové okno v zadní stěně.

Sál, jenž může i díky precizním akustickým úpravám nabídnout jedinečné hudební zážitky více než dvěma stovkám návštěvníků, se tak stal jedním z hlavních kulturních středisek města.