GLASIO na EXPO 2020 v Dubaji

S heslem „Connecting Minds – Creating the Future“ (Propojování myslí – vytváření budoucnosti) otevřela 1. října 2021 své brány Všeobecná světová výstava EXPO 2020 v Dubaji a spolu s ní i národní pavilon České republiky, který pod jménem „Czech Spring“ (tedy České jaro, ale také Český pramen) prezentuje ty nejpokročilejší technologie a řemesla. Unikátní akustické sklo GLASIO, které do Dubaje přiváží společnost AVETON, dokonale naplňuje vizi české účasti i krédo celé výstavy, která je rozdělena do částí „Sustainability, Mobility, Opportunity“ (Udržitelnost, Mobilita, Příležitost) – GLASIO ekologicky recykluje křišťálové sklo a nabízí příležitost objevit nové úrovně synergie estetiky a akustiky.

Velkorysá čtrnáctimetrová stěna GLASIO tvořená z designových křišťálových panelů, které dokáží pohlcovat zvuk, je nepřehlédnutelnou součástí stálé expozice „Czech Republic – the Country for the Future“ (Země pro budoucnost). Jejím technologickým i expozičním jádrem je systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť s pomocí podpovrchových kultur. Systém tak proměňuje vzduch ve vodu a suchou poušť v rozkvetlou oázu.

„Motiv vody a transformace energie se prolíná celým pavilonem a národní expozicí – a totéž platí o současném užitém designu a původní umělecké tvorbě,“ uvádí  velvyslanec a generální komisař účasti  České republiky na  EXPO v Dubaji  Jiří F. Potužník a dodává: „v optimálních případech se pak technologické inovace a originální design propojují, takže návštěvníkům nabízejí poučení i zážitek. O stěně  GLASIO to platí stoprocentně.“

Transformace je vlastní i panelům GLASIO: prostor, v němž jsou nainstalovány, zásadně proměňuje hned ve dvou rovinách – estetické a akustické. V té estetické do pavilonu přináší nespočet ušlechtilých odlesků, které v kontrastu s rozpálenou pouštní krajinou evokují krásu vodní tříště. V rovině akustické pak eliminuje nežádoucí hluk a vytváří akustickou pohodu.  

„Jsme hrdí na to, že se nám z tradičního a světoznámého českého křišťálu podařilo vytvořit zcela nový materiál, který nemá ve světě obdoby, navíc s jedinečnými designovými možnostmi. Věříme, že právě toto spojení tradice a moderních technologií skvěle reprezentuje Českou republiku na světové scéně,“ uzavírá první díl tohoto seriálu Vít Domkář, jednatel společnosti AVETON.