Velká geologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK

K příležitosti stoletého výročí zřízení samostatné Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se její Velká geologická posluchárna na pražském Albertově dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Ta je unikátní svým pojetím, kdy na začátku stálo zadání investora obnovit estetiku sálu v původní podobě z roku 1921, avšak s designem a funkcionalitou moderních konferenčních sálů. AVETON je autorem řešení interiéru, prostorové akustiky a AV techniky, a výsledná podoba je tak názornou ukázkou našeho komplexního přístupu.

V kontextu historické budovy jsme pracovali s atypickým řešením, pro něž jsou příznačné extrémní rozměry akustických obkladů realizované prostřednictvím předepjaté textilie. Již v době přípravy projektu bylo zřejmé, že celá realizace musí být časově vysoce efektivní. Celý proces řídila a koordinovala sama fakulta a nutno říct, že způsobem, který by mohl být inspirativní i pro mnoho velkých stavebních firem.

Původní estetika, moderní funkcionalita

Před naším zásahem byl prostor poznamenán předchozí akustickou úpravou, která však jeho historický charakter vůbec nerespektovala, a bylo proto nutné jej kompletně obnovit. Východiskem nám byla černobílá fotografie původního stavu z roku 1926 a některé dochované prvky interiéru, z nichž jsme vycházeli při návrhu prvků nových.

Podhled

Technická řešení v historicky cenných interiérech bývají velmi limitována. V tomto případě šlo o limit nosnosti stávajícího stropu. Pro vhodnou akustiku konferenčních sálů jsou horizontální plochy podhledů klíčové, navíc bylo nutné skrýt nové technologie a integrovat osvětlení. Pro tuto aplikaci jsme zvolili akustický předepjatý podhled: jeho hmotnost je zanedbatelná, ale akustický efekt, v kombinaci s dalšími prvky, zásadní. Navíc je plocha esteticky tak dokonalá, že prakticky není vnímatelná. Takto exaktní rovná plocha je skvělým prvkem pro instalaci repasovaných historických lustrů, které prostoru dávají velmi noblesní charakter.

Stěnové obklady

Nejkrásnějším designovým prvkem na stěnách je “akustická tapetáž“. Výrazná soudobá, námi navržená, grafika potisku je reminiscencí na estetiku dochovaných interiérových prvků a dává prostoru jedinečný stylový ráz. Látka kryje akustický sendvič, který tak může být nepohledový a plně variabilní pro optimalizaci akustického efektu těchto ploch. Lze tak snadno kombinovat pozice středotónových minerálů a hlubokotónových kmitajících panelů, aniž by to zasahovalo do designu obkladů. Do výšky, kde by hrozilo mechanické poškození, jsou instalovány plochy výhradně z materiálu na bázi dřeva. Ty umožňují vizuální sjednocení akustických obkladů, obkladů radiátorů a dokonce i okenic.

AV technika

Požadavkem investora bylo vytvořit moderní multifunkční prostor pro přednášky, projekce a konference, a to při vhodném poměru vynaložených nákladů. Samozřejmostí výsledného řešení bylo vhodné začlenění do architektonického rázu interiéru a maximální možná kvalita současné technologie, s vysokou morální životností do budoucnosti. Důležitá byla také konektivita a přenos audio a videosignálu do katedry.

Na přání uživatele jsme zachovali stávající vybavení s přesunem techniky z katedry do pozice skrytého racku pod tabulovým portálem. Obnovili jsme také koncové stupně ozvučení s doplněním bezdrátových mikrofonů.Hlavní ozvučení je realizováno dvojicí nových sloupových reproduktorů umístěných v nikách na čelní stěně.Audiosystém je doplněn dvojicí klopových mikrofonů pro přednášející a dvojicí ručních mikrofonů.

Fascinující výsledek

Již první přednášky nás i uživatele přesvědčily o tom, že výsledek v porovnání s původní verzí je až fascinující. Prostor nese nejen plnohodnotnou funkčnost a řemeslný detail, ale zejména špičkovou akustiku.