Specifika realizace atypických akustických prvků

Realizace atypických akustických prvků vyžaduje v mnoha ohledech individuální přístup, a to především v přípravné a projekční fázi. Precizní projektová a výrobní dokumentace jsou základním faktorem nejen pro celý průběh instalace, proto je vhodný dohled zkušeného projektanta a projektového manažera. V AVETONu si zakládáme na včasné a konstruktivní komunikaci nejen s investorem, ale i s ostatními dodavateli. Předcházíme tím vzájemným nedorozuměním a prodlevám v harmonogramu stavby.

Precizní koordinace

Z našich zkušeností vyplývá, že klíčem k dokonalému řemeslnému detailu je i kvalitní koordinace všech zúčastněných profesí. Různé profese definují své požadavky na ostatní konstrukce a nezřídka je naší úlohou vymýšlet atypická východiska vzájemného propojení prvků tak, abychom zachovali původní designové řešení. Proto je často nutné vymýšlet atypické detaily a prvky a umět je do projektu integrovat.

Ať už se jedná o polohu či způsob ukotvení koncových prvků k akustickým konstrukcím nebo postup a pořadí montáže, vždy je cílem dosáhnout nejlepších výsledků. Příkladem může být rekonstrukce Velké geologické posluchárny na Přírodovědecké fakultě UK, kde bylo do pnutého podhledu integrováno velké množství koncových prvků – svítidla, vyústky vzduchotechniky, čidla a apod., aniž by došlo k narušení původně zamýšlené estetiky podhledu.

Pro naše projekty je zcela typická nepřetržitá kontrola nejen kvality, ale i akustických parametrů vycházejících z projektu. Ty se s postupem realizace mění, a jelikož se jedná o akusticky náročné prostory, je zapotřebí provádět vstupní, etapová a závěrečná měření. Děje se tak v přesně zvolených fázích stavby. Měření v rozpracovaném interiéru a jeho následném dopočítání nám dává skvělou zpětnou vazbu, zda vše probíhá v intencích projektu, nebo zda je nutné hledat zlepšení formou drobných úprav prvků. Celá realizace je pak bezpečný analytický proces přibližování se k ideálnímu výsledku.

Právě u Velké geologické posluchárny Přírodovědecké fakulty UK tak bylo možné zajistit akustické parametry moderních sálů i s respektem k interiérovému stylu ze začátku 20. století. Akustickou kvalitu nám v tomto případě nepotvrzují jen přístroje, ale i  samotní uživatelé.

Operativní řešení a výjimečné řemeslo

Během realizací prostorů, ve kterých jsou navrženy specifické akustické úpravy, vždy dochází i přes skvělou projekční přípravu k výskytu drobných kolizí a nepředvídatelných okolností, na které je nutné operativně reagovat. Například při výše uvedené realizaci akustických prvků ze dřeva a pnutého plátna jsme se potýkali s problémem výškové nerovnosti stropu a parapetů na protilehlých stěnách posluchárny. Tento problém jsme vyřešili korekcemi obkladů, které nejsou okem téměř patrné, a nenarušují tak jejich celkovou estetiku.

Závěrem je nutné zmínit, že realizace atypických akustických prvků vyžaduje výjimečnou řemeslnou zručnost, což je evidentní při pohledu na celý sál i jakýkoliv jednotlivý detail. Při složitějších detailech vždy připravujeme vzorky a makety pro posouzení a schválení architektem a investorem. Je to důležitý proces, díky němuž si sami nastavíme optimální technologii výroby. U výše zmíněného projektu to byly hlavně detaily historizujících profilací a grafika akustických vypínaných tapet.