Hlukové studie

Jak se šíří hluk do okolí a jak je ovlivňuje? Hlukové  studie se zabývají především posouzením šíření hluku z dopravy, průmyslových objektů, VZT, chladících jednotek, tepelných čerpadel i celých územních celků a výstavby.

 

Zpracováváme hlukové studie pro akusticky nejnáročnější prostory (nahrávací studia, koncertní sály) i bytové domy. Studie vždy vychází ze zadávací dokumentace, legislativních požadavků a požadavků zákazníka.

Na základě vstupních údajů o řešených stacionárních zdrojích, dopravě a charakteru zájmového území zpracováváme hlukový model, včetně návrhu fasádního pláště. V rámci urbanistické akustiky spolupracujeme také na vývojových činnostech v oblasti protihlukových stěn či tunelových komplexů.

Reference

Pro detailní informace o možnostech hlukových studií se obracejte na:

ING. MICHAL ŠITYCH

jednatel společnosti, vedoucí skupiny stavební akustiky

+420 777 003 302
sitych@aveton.cz

Hlavním akustickým odvětvím, kterým se ve společnosti AVETON zabývám je stavební, hluková a urbanistická akustika. Mým osobním cílem je snaha vytvářet nové inovativní systémy a akustické produkty a to jak v rámci interního či externího vývoje, tak i prostřednictvím dotačních programů. Díky tomu můžeme projektovat a vytvářet unikátní akustické prostory.