EXPLOZE TICHA – unikátní expozice na výstavě Designblok 2020

Principem expozice je prezentovat akustiku jako pozitivní vstup do interiérové tvorby, kde byly využity Hi-Tech materiály firem BARRISOL a AVETON v designovém pojetí špičkového architekta Marka Deyla. Expozice v sobě integruje několik úrovní, které reflektují naši práci: špičkový design, využití kvalitních a inovativních materiálů, ale hlavně praktickou funkčnost. Návštěvníci tak mohli na vlastní kůži zažít, jak akustika […]

Radiocafé Vinohradská 12

Vynikající srozumitelnost mluveného slova  Vzhledem k charakteru užití prostoru jako zvukového pracoviště Českého rozhlasu byl velký důraz kladen na odpovídající prostorovou a stavební akustiku. Aby prostor nabízel odpovídající akustické podmínky a celkový akustický komfort, bylo nutné  zajistit vynikající srozumitelnost mluveného slova a odpovídající dobu dozvuku. Akustické řešení se současně muselo snoubit s celkovým designem kavárny.  Širokopásmový […]

Při rekonstrukcích ZUŠ se nesmí zapomínat na akustiku

ODBORNÍK SE VYPLATÍ Jedním ze základních oborů vyučovaných na ZUŠ je hudba, a proto je při úpravě prostor třeba dbát zejména na správnou akustiku. Materiály a technické postupy dnes umožňují nejen zamezit přenosu zvuku skrz příčky z jedné místnosti do druhé, ale také přizpůsobit prostorově-akustické vlastnosti učebny konkrétnímu typu hudebního nástroje. Takže lze vybudovat např. speciální třídu […]

Jsou kavárny místem pro klidnou konverzaci?

V ČSN 730527 v revizi normy z roku 2005 již restaurace a kavárny nejsou vůbec, přitom v roce 1998 byl ještě u restaurací doporučen širokopásmový podhled stropu. U nařízení vlády NV 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku paragraf zmizel úplně. Přitom určitě každý z nás zažil situaci, kdy v kavárně, kde si chtěl dopřát chvíli ticha například […]

Čím se zabývá prostorová akustika na rozdíl od stavební?

Do povědomí nás všech se dostává v případech takzvaných velkých shromažďovacích prostor určených pro kulturní a sportovní účely a dále všude tam, kde by měla být prioritní srozumitelnost přenášeného řečového signálu, což je ve všech učebnách, přednáškových sálech, posluchárnách a zasedacích místnostech. Stranou však nemohou zůstat ani pracoviště s velkoplošnými kancelářemi, restaurace a kavárny. IDEÁLNÍ BY […]