Stavební akustika

Úkolem stavební akustiky je eliminovat vzájemné rušení mezi jednotlivými prostory. Provádíme posouzení zvukových izolací dělících konstrukcí, měření i návrh efektivních opatření.

 
Hlavními akustickými veličinami, které jsou směrodatné při návrhu stavební akustiky řešeného prostoru, jsou ekvivalentní či maximální hladiny hluku pozadí a vzduchová a kročejová neprůzvučnost.

Zabýváme se jak dílčím posouzením jednotlivých případů, tak i komplexním řešením jednotlivých staveb, a to včetně měření a konkrétního návrhu opatření. Řešíme také jednotlivé detaily a prostupy, které by mohly významně oslabit navržené dělící konstrukce.

Reference

Pro detailní informace o možnostech stavební akustiky se obracejte na:

ING. MICHAL ŠITYCH

jednatel společnosti, vedoucí skupiny stavební akustiky

+420 777 003 302
sitych@aveton.cz

Hlavním akustickým odvětvím, kterým se ve společnosti AVETON zabývám je stavební, hluková a urbanistická akustika. Mým osobním cílem je snaha vytvářet nové inovativní systémy a akustické produkty a to jak v rámci interního či externího vývoje, tak i prostřednictvím dotačních programů. Díky tomu můžeme projektovat a vytvářet unikátní akustické prostory.